Universiteit Leiden

nl en

Stagebureau

Praktijkoriëntatie

Een aantal dagdelen kijken en meedoen in de prakijk geeft eerstejaarsstudenten Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden een goed beeld van wat zij kunnen verwachten na hun studie. Het is een belangrijk studie-onderdeel en scoort ieder jaar erg hoog bij de evaluatie van de propedeuse.

Meedraaien in de praktijk

Een groot deel van onze eerstejaarsstudenten komt rechtstreeks van het vwo en heeft slechts een vage voorstelling van het beroep waarvoor zij opgeleid worden. Tijdens de praktijkoriëntatie kunnen zij een aantal dagen - ongeveer 56 uur - meedraaien in de praktijk van het (ortho)pedagogische en onderwijskundige werkveld. De praktijkoriëntatie is een uniek studie-onderdeel dat uitsluitend aangeboden wordt door Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden, maar met uw hulp.

Heeft u plaats voor 1 of 2 studenten?

Het is echter niet eenvoudig om voldoende plaatsen te vinden waar onze studenten met een (ortho)pedagoog of onderwijskundige, een beperkt aantal dagdelen mee kunnen lopen.

De praktijkoriëntatie krijgt écht een meerwaarde als studenten in tweetallen bij een instelling mee kunnen lopen, zo blijkt. Studenten kunnen dan met elkaar ervaringen uitwisselen en voor de begeleiders wordt de tijdsinvestering geringer.

Uiteraard kunt u voor meer informatie een mail sturen naar  de coördinator van de praktijkoriëntatie Ingrid Ligtermoet

Wat is de bedoeling?

De praktijkoriëntatie vindt plaats in de periode januari – mei van het studiejaar.

Het is de bedoeling dat de studenten een aantal activiteiten bijwonen. Studenten vinden het bovendien erg leerzaam om daadwerkelijk aan het werk te worden gezet. Voor een groot deel zullen dit activiteiten zijn die door de (ortho)pedagoog of onderwijskundige worden uitgevoerd.

Het is daarnaast ook goed mogelijk om studenten voor een aantal dagdelen een kijkje te laten nemen bij andere medewerkers binnen de instelling én om studenten in de gelegenheid te stellen een aantal dagdelen op groepen mee te draaien. Hierdoor geeft u hen een breder beeld van het functioneren van de instelling.

Interviews

Daarnaast nemen de studenten een tweetal interviews af binnen de instelling waar zij stage lopen. Eén interview met een (ortho)pedagoog of onderwijskundige en één interview met een medewerker met een HBO-functie.

Meer informatie over praktijkoriëntatie voor studenten ››

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie