Universiteit Leiden

nl en

Stages en praktijkervaring opdoen

Masterstage

De masterstage is voor studenten een belangrijk onderdeel van de opleiding Pedagogische Wetenschappen. De stage biedt hen de mogelijkheid om de eerder in de opleiding verworven competenties en kennis toe te passen in de professionele praktijk.

Jaarlijks kiezen veel professionals uit het werkveld ervoor om een student te begeleiden tijdens de stage. Deze professionals hebben in het kader van hun eigen opleiding vaak zelf ook stage gelopen en begrijpen het belang van deze ervaring. 

Het Instituut Pedagogische Wetenschappen biedt verschillende masterspecialisaties aan en de inhoud en omvang van de stage verschillen per specialisatie. De omvang van de stage varieert van drie tot tien maanden. Sommige studenten leveren in de stage een bijdrage aan (digitaal) lesmateriaal, andere studenten leren tijdens de stage wat het werk van een orthopedagoog in een jeugdzorginstelling inhoudt.

Hoewel vaak wordt gedacht dat studenten tijdens hun stage ook een masterscriptie schrijven, is dat niet het geval. Voor het schrijven van de masterscriptie sluiten studenten in principe aan bij een onderzoek van het instituut.

Begeleiding

Uit ervaring blijkt dat studenten minimaal één uur per twee weken individueel contact moeten hebben met de stagebegeleider om de voortgang en planning te bespreken. Ook weten we dat de begeleiding in de beginfase van de stage vaak intensiever is dan in de eindfase. In de laatste fase van de stage moet de student in principe als zelfstandig pedagoog of onderwijskundige kunnen functioneren. Dit betekent ook dat de studenten meer verantwoordelijkheden aan kunnen en zo ook een deel van het werk van de stagebegeleider op zich kunnen nemen.

Ook vanuit de universiteit wordt begeleiding geboden. De student krijgt een universitair docent toegewezen die optreedt als stagedocent. Daarnaast wordt de student veelal in een stagegroep geplaatst met medestudenten die eenzelfde traject lopen. In deze stagegroep is aandacht voor persoonlijke ontwikkeling,het verbinden van theorie en praktijk en professionele intervisie.

Beoordeling

Aan het eind van de stage krijgt de student een cijfer. Als stagebegeleider geeft u hiervoor een beoordelingsadvies. De stagedocent van de universiteit kijkt daarnaast ook naar de participatie van de student tijdens bijeenkomsten en de kwaliteit van de ingeleverde verslagen. De stagedocent komt in overleg met de stagebegeleider tot een eindbeoordeling.

Klinische praktijkstage in de master

De student loopt een klinische stage bij een externe instelling en de nadruk in de stage ligt op diagnostiek en behandeling. Afhankelijk van de mogelijkheden van de stageplaats kan de student de NVO Basisaantekening diagnostiek (BaD) behalen.

Niet-klinische praktijkstage in de master

De student loopt een niet-klinische praktijkstage bij een externe instelling en voert in de meeste gevallen voor de instelling een praktijkopdracht uit. Denk hierbij aan het ontwikkelen van lesmateriaal, het schrijven van een beleidsstuk of het maken van voorlichtingsmateriaal op basis van wetenschappelijke inzichten.

Meer informatie voor studenten over stage in de master ››

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.