Universiteit Leiden

nl en

Stages en praktijkervaring opdoen

Basisaantekening Diagnostiek

Studenten die in hun master een klinische praktijkstage doen, hebben soms de mogelijkheid om tijdens hun stage de NVO Basisaantekening diagnostiek (BaD) te behalen. Hiervoor dient de student van in totaal drie cliënten het volledige diagnostische proces onder supervisie uit te voeren en te beschrijven. Deze beschrijving wordt een casus genoemd. Afhankelijk van de gekozen masterspecialisatie heeft de student soms al één casus verricht tijdens een mastervak.

De resterende casussen - of alle drie vereiste casussen - kunnen soms tijdens de stage worden verricht. Hiervoor stelt de NVO specifieke eisen aan de invulling van de stage. Zo moet minimaal 200 uur van het totaal aantal stage-uren besteed worden aan het verrichten van gevarieerde diagnostische activiteiten - het totale diagnostische proces.

Studenten mogen pas met de casussen beginnen als zij:

  1. ten minste 200 uur hebben besteed aan diagnostiek én
  2. de supervisor hiervoor toestemming heeft gegeven. Een supervisor is iemand die bevoegd is om casussen te superviseren, te controleren en af te tekenen.

Dit betekent dat studenten die graag deze aantekening willen behalen zelf een supervisor moeten vinden die de casussen wil superviseren.

Om als supervisor te kunnen optreden, moet de supervisor beschikken over één van de onderstaande registraties:

  • registratie als supervisor NVO Orthopedagoog-Generalist
  • registratie NVO Orthopedagoog-Generalist
  • registratie als Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP
  • de registratie als gezondheidszorgpsycholoog
  • een door de NIP-commissie Basisaantekening Psychodiagnostiek erkend supervisorschap
  • een docent-supervisorschap Basisaantekening Psychodiagnostiek, verbonden aan een der universiteiten.

Begeleiding Basisaantekening diagnostiek

Studenten die de NVO Basisaantekening diagnostiek kunnen behalen en een getekende supervisie-overeenkomst hebben, worden in de stage-instelling begeleid door de supervisor. 

Casusverslag Basisaantekening diagnostiek

Tijdens de stage verzamelen studenten alle informatie die nodig is om een casusverslag te schrijven voor het behalen van de BaD. Meestal schrijven studenten het verslag als de stage (bijna) is afgerond. Het casusverslag gaat eerst naar de supervisor en als deze het heeft goedgekeurd, levert de student het verslag in bij het instituutsbureau. De eindverantwoordelijkheid voor het beoordelen van de casussen ligt bij het Instituut Pedagogische Wetenschappen en dus niet bij de supervisor van de instelling.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.