Universiteit Leiden

nl en

Stages en praktijkervaring opdoen

Praktijkoriëntatie

Als beginnend student die direct van het vwo komt, heb je meestal nog geen duidelijke voorstelling van het beroep of het type functie waarvoor je wordt opgeleid. In Praktijkoriëntatie maak je actief kennis met het beroep van academisch pedagoog.

In Praktijkoriëntatie maak je actief kennis met het beroep van academisch pedagoog. In 40 uur/10 dagdelen krijg je een algemeen beeld waarbij zoveel mogelijk beroepsaspecten aan bod komen, zoals de verhouding tussen

  • bureauwerk en begeleiding van kinderen en volwassenen;
  • onderzoek en toepassing;
  • individueel werk en teamwerk;
  • praten en schrijven, et cetera.

Deze snuffelstage kun je bijvoorbeeld lopen bij preventieve voorzieningen, jeugdhulpaanbieders, bestuursorganen, gemeenten, opleidingsinstellingen, scholen voor speciaal onderwijs, pedagogische privé-praktijken.

Begeleid door een medewerker van de instelling, loop je mee met een academisch opgeleid pedagoog of onderwijskundige en bij activiteiten van medewerkers op hbo-niveau. Daarnaast interview je de pedagoog of onderwijskundige ook om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de werkzaamheden.

Meer informatie over praktijkoriëntatie voor instellingen ››

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.