Universiteit Leiden

nl en

Stages en praktijkervaring opdoen

Fase 3: Afronding

Aan het eind van de stage schrijf je een stageverslag. Dit verslag bevat onder meer een reflectie op je prestaties en de professionele ontwikkeling die je hebt doorgemaakt tijdens de stage. Ook leg je het verband tussen je wetenschappelijke opleiding en de praktijkervaring.

Eindbeoordeling

Aan het einde van je stageperiode bepaalt de stagedocent het eindcijfer. Dit cijfer is gebaseerd op:

  1. het beoordelingsadvies van de stagebegeleider,
  2. de kwaliteit van de door de student ingeleverde opdrachten en de participatie in stagebijeenkomsten,
  3. de kwaliteit van het stageverslag en/of eindproduct.

Voor een voldoende eindoordeel moeten alle onderdelen minimaal met een voldoende beoordeeld zijn.

Herkansing

Als de stagedocent van mening is dat je onvoldoende presteert op de stage dan word je hier zo snel mogelijk over geïnformeerd en wordt samen gezocht naar een oplossing. Niettemin kan een stage, ondanks tussentijdse feedback en aanpassingen, uiteindelijk toch als onvoldoende worden beoordeeld. In dat geval moet er een nieuw stage worden gelopen. Dit moet dan wel bij een andere stage-instelling of, in het geval van een onderzoeksstage, bij een andere stagebegeleider.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.