Universiteit Leiden

nl en

Stages en praktijkervaring opdoen

Masterstage

Tijdens je masterstage werk je aan een aantal leerdoelen. Deze leerdoelen zijn afgeleid van de eindtermen van de masteropleiding Education and Child Studies.

Leerdoelen van de stage

De algemene leerdoelen van de stage zijn:

 1. Het integreren van eerder in de opleiding aangeleerde kennis en vaardigheden met de (onderzoeks)praktijk, met name in realistische werksituaties.
 2. Het verwerven van verdere relevante kennis en vaardigheden en inzicht in praktische situaties in het werkveld.
 3. Intensief kennismaken met een onderzoeks- of pedagogisch werkveld.
 4. Leren zelfstandig en verantwoordelijk te functioneren in een organisatie (professionele houding).
 5. Zicht krijgen op de eigen mogelijkheden en beperkingen in professionele situaties.

Binnen de masteropleiding Education and Child Studies zijn verschillende typen stages te onderscheiden.

 1. Klinische praktijkstage 
  Je loopt stage bij een externe instelling en de nadruk van de stage ligt op diagnostiek en behandeling. Afhankelijk van de mogelijkheden van de stageplaats kun je de NVO Basisaantekening Diagnostiek behalen
 2. Praktijkstage
  Je loopt stage bij een externe instelling en voert in de meeste gevallen voor de instelling een praktijkopdracht uit. Denk hierbij aan het ontwikkelen van lesmateriaal, het schrijven van een beleidsstuk of het maken van voorlichtingsmateriaal op basis van wetenschappelijke inzichten.
 3. Onderzoeksstage 
  Je loopt stage bij een onderzoeksgroep van het Instituut Pedagogische Wetenschappen of een andere instelling waar wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt.

In de meeste masterspecialisaties kies je welk type stage je wilt doen. Bij de specialisatie Educational Science doe je zowel een onderzoeks- als een praktijkstage.

Een overzicht van de mogelijkheden per specialisatie
Een overzicht van de mogelijkheden per specialisatie

Om stage te kunnen lopen in de master, moet je zijn ingeschreven als masterstudent. Dit betekent dat je de bacheloropleiding of het pre-masterprogramma hebt afgerond.

Afhankelijk van de gekozen specialisatie heeft de stage een omvang van 10 tot 20 EC. Deze studiepunten staan voor het aantal uren dat je met het onderdeel bezig bent (10 EC = 280 uur tot 20 EC = 560 uur). De precieze duur van de stage is afhankelijk van het aantal dagen per week dat je stage loopt. Doorgaans duurt een stage tussen drie en tien maanden.

Lees meer over fase 1: Voorbereiding

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.