Universiteit Leiden

nl en

Strafrecht & Criminologie

Criminologieonderwijs in Leiden

Het Leidse criminologieonderwijs is er op gericht om je in de eerste plaats tot allround criminoloog op te leiden. De opleiding Criminologie zorgt ervoor dat je een scherp oog ontwikkelt voor de rol van slachtoffers en daders.

Zo ontdek je welke impact criminaliteit heeft op onze samenleving. Je duikt volop in actuele discussies, bijvoorbeeld over internetcriminaliteit of DNA-databanken. Stap voor stap leer je nadenken over maatregelen om criminaliteit te verminderen.
Omdat criminologie gaat over mensen en over problemen in de samenleving, wordt van je verwacht dat je daarvoor openstaat, dat je je maatschappelijk betrokken voelt. Ook moet je beschikken over een brede belangstelling, van psychologie en sociologie tot regelgeving en beleid.
 

Koppeling onderwijs/onderzoek

Tijdens je studie leer je stapsgewijs hoe je zelf een wetenschappelijk onderzoek opzet, uitvoert en hierover verslag doet. Vaak draai je mee in het lopende onderzoek van je docenten. Je wordt daarbij betrokken bij allerlei actuele ontwikkelingen in de media en maatschappij. In het derde jaar voer je een eigen literatuuronderzoek uit en schrijf je daarover een scriptie.

Uitstekende faciliteiten

Leiden biedt uitstekende onderzoeksfaciliteiten. Het criminologieonderwijs wordt gegeven in de rechtenfaculteit, die sinds 2004 in een compleet nieuw ingericht historisch pand in het centrum van Leiden huist. Daar tref je de modernste faciliteiten aan, waaronder een gloednieuwe, in het licht badende bibliotheek en talloze computers met een snelle internetverbinding. Dat is heel belangrijk, want bij de opleiding Criminologie werk je veel met de computer. Docenten en studenten wisselen literatuur, opdrachten en werkstukken uit in een online leeromgeving!
 

De arbeidsmarkt

Na de opleiding heb je alle kansen om succesvol aan de slag te gaan in de samenleving. Veiligheid is momenteel een hot issue in Nederland. Naast de universitaire afdelingen houden ook verschillende bureaus zich bezig met onderzoek naar criminaliteit en veiligheid. Ook ministeries, gemeenten en de politie zijn potentiële werkgevers. Immers, vaak doen onderzoekers op basis van wetenschappelijke kennis concrete aanbevelingen om de veiligheid te vergroten.
 

Meer informatie

o     Raadpleeg de eerste alumni-enquête Criminologie:
       Criminologen op de arbeidsmarkt.
o     Bekijk een video over de opleiding Criminologie.

Meer informatie over de vakken:
o     de Bachelor Criminologie: eerste jaar 
o     de Bachelor Criminologie: tweede jaar
o     de Bachelor Criminologie: derde jaar
o     de Master Forensische Criminologie
o     de Master Criminaliteit en rechtshandhaving: Veiligheidsbeleid en rechthandhaving
o     de Master Criminaliteit en rechtshandhaving: Criminal justice