Universiteit Leiden

nl en

Strafrecht & Criminologie

Maatschappelijke adviesraad Criminologie

Hieronder informatie over deze adviesraad.

Taakstelling van de adviesraad

De raad heeft oog voor nieuwe relevante ontwikkelingen in het vakgebied en in het werkveld en adviseert op welke wijze die (beter) zouden kunnen worden ingepast in het onderwijsprogramma. De adviesraad komt in beginsel eenmaal per jaar bij elkaar. Dat kan vaker zijn, indien daar concrete aanleiding toe bestaat, zoals vragen vanuit de opleiding. De adviesraad bestaat uit vertegenwoordigers uit het werkveld waar Leidse criminologen voor worden opgeleid.

In de adviesraad zijn de diverse gremia van het werkveld vertegenwoordigd. De huidige leden zijn:

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.