Universiteit Leiden

nl en

Center for Legal Entrepreneurship and Innovation

Voor wie

Het Centrum voor Juridisch Ondernemerschap en Innovatie vindt het belangrijk dat docenten, studenten en onderzoekers geïnformeerd worden over de impact van technologische ontwikkelingen in het juridische werkveld in het kader van de relevantie van het onderwijs, de aanknopingspunten voor academisch onderzoek en het arbeidsmarktperspectief van studenten. Wij stimuleren de uitwisseling van kennis en informatie tussen de academische gemeenschap en de juridische industrie door middel van onderwijs, onderzoek en gezamenlijke activiteiten.

Ondernemerschap en Innovatie

Doel van het centrum is het stimuleren van ondernemerschap en ontwikkeling van interesses in innovaties onder juristen. Daarom stimuleren wij Leidse rechtenstudenten tot het aannemen van een ondernemende houding om zo uit te groeien tot innovatief ingestelde juridische professionals. Centraal in onze aanpak staan het vertalen van marktontwikkelingen naar onderwijs, aandacht voor het ontwikkelen van ondernemende vaardigheden en het ondersteunen van juridische startups.

Advocaten- en notariskantoren

Bedrijven in juridische dienstverlening maken gebruik van de input van onze medewerkers door middel van denkkracht, samenwerkingen en/of stages. Met onze kennis en expertise op gebied van juridische innovatie en -ondernemerschap ondersteunen wij organisaties in transitie bijvoorbeeld door middel van workshops en begeleiding.

De business modellen van advocaten- en notariskantoren staan onder druk. Steeds meer onderdelen van juridische dienstverlening zullen in de toekomst vervangen worden door technologie. Wij bieden kantoren handvatten om aan te haken bij de impactvolle ontwikkelingen in de bedrijfstak. Dit doen we onder andere door middel van ondersteuning bij innovaties en gezamenlijk onderzoek.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in de toekomst van de juridische dienstverlening en “legal tech”? Neem dan contact op via entrepreneurship@law.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie