Logo Universiteit Leiden.

nl en

Quantum Leiden

Algoritmen ontwikkelen, nieuwe technologieën bedenken en onderzoeken hoe je een breed publiek over dit onderwerp vertelt. Dat zijn de onderzoeksonderwerpen waar Quantum Leiden sterk in is. Quantum Leiden bundelt het quantumonderzoek en -onderwijs van de Universiteit Leiden. Natuurkunde, computerwetenschappen en wiskunde werken binnen dit netwerk nauw samen aan een quantum-toekomst.

Met quantum krijgen we allemaal te maken. Denk aan extreem snelle berekeningen, zeer gevoelige meetapparatuur en beveiligde informatie-overdracht die niet te kraken is. Het is een technologie in wording, met toepassingen in het onderwijs, bedrijfsleven én wetenschap.

De overheid investeert dan ook fors in quantum. Quantum Leiden is één van de vijf hubs binnen het onderzoeksconsortium Quantum Delta NL, dat met een subsidie van 615 miljoen euro het Nederlandse quantum-onderzoek uitvoert.

Algoritmen ontwerpen voor quantumcomputers

Quantumcomputers kunnen straks berekeningen uitvoeren waar gewone computers miljoenen jaren over zouden doen. Dan gaat het bijvoorbeeld om berekeningen in de chemie of in het biomoleculair onderzoek die te gebruiken zijn in de geneeskunde, energie en duurzaamheid. De onderzoeksgroep Applied Quantum Algorithms ontwerpt algoritmen waarmee de quantumcomputers van de toekomst straks ook echt zulke ingewikkelde berekeningen kunnen uitvoeren.

Met quantum de boer op: onze wetenschappers vertellen wat quantum is

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Wat betekent quantum voor jou?

Quantum maakt nu al onderdeel uit van onze maatschappij en gaat dat steeds meer doen. Wil je meer weten over wat quantum precies en welke invloed heeft het op onze levens? Kijk dan bij Quantum voor jou.

Onderzoek naar quantumsensoren

Natuurkundigen van het Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde (LION) werken aan quantumsensoren die afzonderlijke fotonen ofwel lichtdeeltjes kunnen detecteren. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om in laboratoria gevoelige metingen te doen. Ook zijn deze deeltjes te gebruiken bij de ontwikkeling van nog weer modernere quantumcomputers, waarbij licht de informatiedrager is. Deze lichtdeeltjes zijn minder gevoelig voor verstoringen dan de typen die nu ontwikkeld worden.

Nieuws

Deze website maakt gebruik van cookies.