Universiteit Leiden

nl en

Quantumdynamica van mechanische systemen: een nieuwe kruisbestuiving

Quantumdynamica van mechanische systemen op nano- en microschaal leidt tot nieuwe inzichten in de fundamentele vraag hoe de klassieke natuurkunde met de quantummechanica samengaat.

Nieuwe inzichten

Om deze inzichten te onderzoeken krijgt het team van programmaleider prof.dr. Tjerk Oosterkamp (Leiden) een subsidie van de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM). Dit FOM-programma bevat zowel theorie als experimenten op het gebied van mechanica, quantumoptica, grafeen, spin-manipulatie, supergeleidende qubits, magnetische nanostructuren en de ultra-lage temperatuurfysica. Het onderzoeksteam  gaat hiermee de komende vijf jaar aan de slag aan de Universiteit Leiden en de Technische Universiteit Delft.

Een gouden kans

Programmaleider Oosterkamp is zeer verheugd: "Een gouden kans om nu in de combinatie van deze zich snel ontwikkelende vakgebieden aan de slag te gaan en op volle sterkte te kunnen pionieren! In de afgelopen jaren hebben mechanische resonatoren zich ontpopt tot een veelbelovende kandidaat als quantumtransducers tussen vrijwel elk paar quantumsystemen. De meeste krachten zijn makkelijk te vertalen naar mechanische beweging en andersom. Experimenteel is enorme vooruitgang geboekt, door betere nanotechnieken en nieuwe materialen met opmerkelijke mechanische eigenschappen. Dat is veelbelovend!". 

Bron: FOM

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.