Universiteit Leiden

nl en

Kabinet trekt miljoenen uit voor economische groei

Met een investering van 646 miljoen euro en een reservering van 3,5 miljard euro wil het kabinet zorgen voor meer economische groei in Nederland. Een groot deel van het geld uit dit Nationaal Groeifonds gaat naar wetenschappelijke innovaties. Bij drie van deze projecten is de Universiteit Leiden betrokken.

Het Nationaal Groeifonds is bedoeld voor eenmalige publieke investeringen die bijdragen aan de toekomstige economische groei. De projecten leiden tot hogere productiviteit en creëren nieuwe economische bedrijvigheid, zo concludeerde een onafhankelijke beoordelingscommissie mede op basis van analyses van het Centraal Planbureau en andere experts.

De Universiteit Leiden neemt deel aan de volgende projecten:

QuantumDeltaNL

Dit project richt zich op het versterken van Nederlandse quantumsector. Deze technologie kan van grote betekenis zijn voor vergroting van de rekenkracht. Zo kunnen mogelijk communicatie en netwerken tot stand gebracht worden die vele malen veiliger zijn dan de huidige middelen. De investering uit het Groeifonds bedraagt maximaal € 615 mln. Het gaat om een toekenning van € 54 mln, een voorwaardelijke toekenning van € 228 mln, en een reservering van € 333 mln.

QuantumDeltaNL is een samenwerking van bedrijven en onderzoeksinstituten waarin het wetenschappelijk onderzoek is georganiseerd in vijf hubs: TU Delft, Universiteit Leiden, Universiteit van Amsterdam, Universiteit Twente en TU Eindhoven. De onderzoeksgroep Applied Quantum Algorithms (aQa) van de Leidse instituten voor natuurkunde- en informaticaonderzoek ontwikkelt quantumalgoritmes voor scheikundige en materiaalkundige toepassingen, en werkt daarbij samen met Google, Shell, Volkswagen en Total. De Leidse wetenschapper Julia Cramer leidt de onderzoeksgroep Quantum and Society lab, die maatschappelijke aspecten van de nieuwe technologie onderzoekt.

Lees meer in dit nieuwsbericht.

RegMed XB

Dit project wil investeren in vier pilotfabrieken voor regeneratieve gezondheidszorg. Daar worden behandelingen ontwikkeld die gebruikmaken van het zelfherstellend vermogen van het lichaam. Chronische ziekten kunnen hierdoor worden voorkomen of genezen. Het Nederlandse bedrijfsleven kan hierin vooroplopen. De investering uit het Groeifonds bedraagt maximaal € 56 mln. Daarbij gaat het om een toekenning van € 23 mln en een voorwaardelijke toekenning van € 33 mln.

Van deze toekenning gaat 17 miljoen euro naar het Netherlands Center for the Clinical Advancement of Stem Cell & Gene Therapies (NecstGen) en het stamcel- en orgaan-op-chip-hotel (iPSC & OoC) van het LUMC. Hier worden stamceltherapieën en -technologieën voor chronische ziekten ontwikkeld.

Lees meer op de website van het LUMC

AiNed

Het voorstel AiNed is een breed investeringsprogramma dat beoogt het potentieel van kunstmatige intelligentie (AI) voor de Nederlands economie en samenleving te benutten en stelt daartoe twaalf instrumenten voor die bestaande knelpunten aanpakken. Het project krijgt een investering uit het Groeifonds van maximaal € 276 mln. Daarvan is € 44 mln een toekenning, € 44 mln een voorwaardelijke toekenning en € 188 mln een reservering. De AI Hub Zuid-Holland, waarin de Universiteit Leiden samen met de partneruniversiteiten van LDE Universities participeert, neemt deel aan AiNed. Alle deelnemers worden nader geïnformeerd over het vervolg.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.