Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksprogramma

Center for Interdisciplinary Placebo Studies Leiden

Het Center for Interdisciplinary Placebo Studies Leiden (IPS) streeft naar een beter begrip van placebo- en nocebo-effecten, hun onderliggende mechanismen en hun mogelijke toepassingen in de klinische praktijk. IPS bestaat uit een groep interdisciplinaire onderzoekers die werken aan de Universiteit Leiden met als doel placebo- en nocebo-effecten in verschillende contexten te bestuderen, training en onderwijs te ontwikkelen op het gebied van placebo-effecten, en manieren te vinden om deze kennis succesvol toe te passen in de klinische praktijk.

Contact
Andrea Evers

 

Bezoek de website van het Center for Interdisciplinary Placebo Studies Leiden

 

Missie en doel

Onze missie is om het begrip van placebo- en nocebo-effecten, hun onderliggende mechanismen en hun mogelijke toepassingen in de klinische praktijk te bevorderen. Wij streven naar streng wetenschappelijk onderzoek dat de manieren belicht waarop deze effecten kunnen worden benut om de resultaten van patiënten te verbeteren en negatieve bijwerkingen van medische ingrepen te verminderen. Ons team is toegewijd aan het creëren van innovatieve oplossingen voor zorgverleners, waaronder evidence-based trainingsprogramma's en hulpmiddelen, die placebo-effecten kunnen versterken en nocebo-effecten kunnen verminderen.

Wij erkennen het belang van patiënteninbreng en samenwerking, en wij werken nauw samen met patiëntenorganisaties om ervoor te zorgen dat ons onderzoek patiëntgericht is. Wij betrekken ook patiënten en zorgverleners als medeonderzoekers bij onze studies om een beter inzicht te krijgen in de factoren die placebo- en nocebo-effecten beïnvloeden. 

Als onderdeel van onze nationale en internationale samenwerking nemen wij deel aan internationale consortia en netwerken om onze bevindingen te delen, samen te werken aan onderzoeksstudies en te leren van de ervaringen van andere onderzoekers in het veld. 

Ten slotte zijn wij van mening dat publieke voorlichting essentieel is om het begrip van placebo- en nocebo-effecten te bevorderen. Daarom organiseren wij publieke evenementen, zoals lezingen en workshops, om onze bevindingen te delen met de bredere gemeenschap en een dialoog aan te gaan over de kracht van placebo- en nocebo-effecten.

Gerelateerd onderzoek

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.