Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Farmacologische conditionering van oxytocine reacties in gezonde vrijwilligers

Is het mogelijk om oxytocine reacties bij gezonde personen farmacologisch te conditioneren en de neurale circuits te identificeren die aan deze conditionering ten grondslag liggen?

Looptijd
2017 - 2020
Contact
Aleksandrina Skvortsova
Financiering
ERC Consolidator Grant ERC Consolidator Grant
Partners
  • prof Monique A.M. Smeets, sectie Sociale, Gezondheids- en Organisatiepsychologie, Universiteit Utrecht
  • prof Omer van den Bergh, sectie Gezondheidspsychologie, Universiteit Leuven
  • prof Niels H. Chavannes, afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde, Leids Universitair Medisch Centrum
  • prof Albert Dahan, afdeling Anesthesiologie, Leids Universitair Medisch Centrum
  • dr. Karen M. Grewen, sectie Psychiatrie, Universiteit van North Carolina
  • dr. Mischa de Rover, sectie Klinische Psychologie, Instituut Psychologie, Faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit Leiden

Het huidige onderzoek naar het conditioneren van endocriene reacties bij mensen is beperkt. Hoewel studies hebben aangetoond dat het mogelijk is om geconditioneerde responsen op te wekken in insuline, groeihormoon en cortisol, zijn andere hormonale systemen niet grondig onderzocht. Bovendien is het onduidelijk of deze bevindingen gegeneraliseerd kunnen worden naar andere endocriene parameters, en het neurale circuit van hormonale conditionering is nooit onderzocht.

In dit onderzoeksproject willen we nagaan of het mogelijk is om oxytocine reacties farmacologisch te conditioneren in gezonde individuen, en om het neurale circuit te identificeren dat ten grondslag ligt aan dergelijke conditionering.

Methoden

Om dit doel te bereiken gebruiken we een eerder gevalideerd farmacologisch conditioneringsparadigma in twee fasen, bestaande uit een acquisitiefase en een evocatiefase. In de acquisitiefase koppelen we een actief farmacologisch medicijn dat de afgifte van oxytocine induceert aan een geconditioneerde stimulus, namelijk een bepaalde geur. In de evocatiefase presenteren we vrijwilligers de geconditioneerde stimulus en een placebomedicijn en meten we hun fysiologische reacties op de geconditioneerde stimulus.

Daarnaast gebruiken we functional magnetic resonance imaging (fMRI) hersenscans om de reacties van de hersenen op de geconditioneerde stimulus te onderzoeken.

Onderzoeksdoel

Over het algemeen heeft deze studie als doel om ons begrip van hormonale conditionering bij mensen uit te breiden, met name betreffend de mogelijkheid om oxytocine reacties farmacologisch te conditioneren en de neurale mechanismen die ten grondslag liggen aan dergelijke conditionering.

  • Skvortsova, A., Veldhuijzen, D. S., De Rover, M., Pacheco-López, G., Bakermans-Kranenburg, M. J., Van IJzendoorn, M. H., Chavannes, N. H., Van Middendorp, H., & Evers, A. W. M. (2020). Effects of oxytocin administration and conditioned oxytocin on brain activity: An fMRI study. PLOS ONE, 15(3), e0229692. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0229692

  • Skvortsova, A., Veldhuijzen, D. S., Pacheco-López, G., Bakermans-Kranenburg, M. J., Van IJzendoorn, M. H., Smeets, M. A. M., Wilderjans, T. F., Dahan, A., Van Den Bergh, O., Chavannes, N. H., Van Der Wee, N. J., Grewen, K. M., Van Middendorp, H., & Evers, A. W. M. (2020). Placebo Effects in the Neuroendocrine System: Conditioning of the Oxytocin Responses. Psychosomatic Medicine, 82(1), 47–56. https://doi.org/10.1097/psy.0000000000000759 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.