Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

De rol van verwachtingen en vermijdingsleren bij de instandhouding van somatische symptomen

Somatische symptomen, zoals pijn, jeuk en vermoeidheid, blijken in twee richtingen samen te hangen met psychische symptomen. Hoewel acute somatische symptomen bepaalde adaptieve eigenschappen hebben, kunnen chronische symptomen in plaats daarvan leiden tot verstoring van dagelijkse activiteiten en vermindering van de levenskwaliteit.

Contact
Gita Nadinda
Financiering
NWO – Gravitation Grant
Partners

Maastricht University, Faculty of Psychology and Neuroscience, Department of Clinical Psychological Science, Experimental Health Psychology Research Group

Om een beter begrip te krijgen van de mind-body relatie is een transdiagnostische benadering nodig (Linton, 2013). Een manier om deze transdiagnostische relatie te beoordelen is om psychosomatische symptomen te zien als een complex systeem van onderling verbonden netwerken (Borsboom, 2017). Twee psychologische mechanismen die mogelijk een sleutelrol spelen in de connectiviteit tussen symptomen zijn verwachtingen en vermijdingsgedrag. Van verwachtingen is aangetoond dat ze symptoomperceptie beïnvloeden (Evers et al., 2019; Peerdeman et al., 2016), terwijl van vermijdingsgedrag is aangetoond dat het negatieve verwachtingen van pijn in stand houdt door angst-vermijdingsovertuigingen (Vlaeyen & Linton, 2012; Vlaeyen et al., 2020).

Doelstellingen van het huidige onderzoek:

Het doel van dit project is het in kaart brengen van gedrags- en cognitieve mechanismen die betrokken zijn bij de chronificatie van somatische symptomen. Meer specifiek zullen we het netwerk van patiënten met psychosomatische symptomen evalueren om de wisselwerking tussen verwachtingen, vermijding en gerelateerde psychologische constructen te beoordelen. De netwerkbenadering zal ons toelaten om de geest-lichaam relatie in een nieuw perspectief te bekijken, waardoor we de onderliggende psychologische mechanismen bij chronische symptomen beter kunnen begrijpen. Daarnaast zullen we onderzoeken hoe verwachtingspatronen symptoomperceptie en vermijdingsgedrag kunnen veranderen door middel van verschillende experimentele studies.

Wetenschappelijke relevantie:

Door de transdiagnostische mechanismen tussen somatische en mentale symptomen te begrijpen, kunnen we specifieke processen identificeren die we moeten aanpakken om het risico op chronificatie van symptomen te verminderen. Bovendien hebben slechts weinig studies de relatie tussen verwachting en vermijding rechtstreeks onderzocht, waardoor de bevindingen van dit project zullen bijdragen aan de huidige kennis over psychosomatische processen.

Onderzoeksmaterialen:  

  • Elektrische stimulatie voor pijn en jeuk
  • Quantitative Sensory Testing
  • Ecological Momentary Assessment
  • Vragenlijst 
  • OpenSesame/E-Prime taken

Referenties:

Borsboom, D. (2017). A network theory of mental disorders. World psychiatry, 16(1), 5-13. https://doi.org/10.1002/wps.20375 

Evers, A. W. M., Peerdeman, K. J., & Laarhoven, A. I. M. (2019). What is new in the psychology of chronic itch? 6. https://doi.org/10.1111/exd.13992     

Linton, S. J. (2013). A Transdiagnostic Approach to Pain and Emotion: Transdiagnostic approach to pain and emotion. Journal of Applied Biobehavioral Research, 18(2), 82–103. https://doi.org/10.1111/jabr.12007

Peerdeman, K. J., Laarhoven, A. I. M. van, Peters, M. L., & Evers, A. W. M. (2016). An Integrative Review of the Influence of Expectancies on Pain. Frontiers in Psychology, 7. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01270 

Vlaeyen, J. W. S., & Crombez, G. (2020). Behavioral Conceptualization and Treatment of Chronic Pain. Annual Review of Clinical Psychology, 16(1), 187–212. https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-050718-095744 

Vlaeyen, J. W. S., & Linton, S. J. (2012). Fear-avoidance model of chronic musculoskeletal pain: 12 years on. PAIN, 153(6), 1144–1147. https://doi.org/10.1016/j.pain.2011.12.009 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.