Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Kinderrechtenmonitor 2013

De Kinderrechtenmonitor laat zien hoe het gaat met kinderen die in Nederland opgroeien. Met deze monitor wordt gemeten of en hoe kinderrechten, zoals vastgelegd in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK), in Nederland worden nageleefd.

Looptijd
2013
Contact
Ton Liefaard
Financiering
De Kinderombudsman De Kinderombudsman
Partners

Instituut voor Immigratierecht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden

CBS

De afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden heeft op verzoek van de Kinderombudsman het Advies Kinderrechtenmonitor 2013 uitgebracht, in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het advies vormt de basis voor de rapportage en de conclusies van de Kinderombudsman. In deze editie is een vergelijking gemaakt met de nulmeting uit 2012.

Het Advies kinderrechtenmonitor 2013 laat zien of er vooruitgang is geboekt via de beschrijving van nieuw beleid en onderzoek, en bevat een analyse van nieuwe cijfers die indicaties geven van de naleving van kinderrechten in Nederland. Het rapport is onderverdeeld in zes domeinen: 1. Gezinssituatie en alternatieve zorg; 2. Bescherming tegen exploitatie en geweld; 3. Vrijheidsbeneming en jeugdstrafrecht; 4. Toereikende levensstandaard; 5. Onderwijs; 6. Minderjarige vreemdelingen, steeds voorzien van een aantal aanbevelingen. Het advies sluit af met een slotbeschouwing.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.