Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksprogramma

War, Peace and Justice

De onderzoeksgroep War, Peace and Justice brengt wetenschappers, onderzoekers en (voormalige) mensen uit de praktijk van het veld samen om vraagstukken te onderzoeken, zoals de drijfveren, de aard en de (nieuwe) dynamieken van oorlog en conflict, integrale aanpak van de bevordering tot duurzame vrede, en de rol van rechtvaardigheid en mensenrechten in een context van conflict, vrede en mondiale kwesties.

Contact
Matthew Hoye

Hoewel de drie thema’s oorlog, vrede en rechtvaardigheid alledrie een lange en rijke intellectuele geschiedenis genieten, opereren de drie domeinen vaak in hun eigen, afzonderlijke beleidsterreinen en wetenschappelijke fora. Het expliciete doel van de War, Peace and Justice onderzoeksgroep is om een geïntegreerde aanpak van het onderzoeken van nauwe verbanden en innovatieve vraagstukken op het snijvlak van deze drie begrippen en beleidsvelden te bevorderen, wat zal leiden tot het verwerven van innovatieve inzichten en antwoorden gebaseerd op een krachtige dialoog tussen de drie onderwerpen.

Onderzoeksprojecten en -programma’s

Frans Osinga is bijzonder hoogleraar War Studies. Meer informatie...

Alanna O’Malley is bijzonder hoogleraar United Nations Studies in Peace and Justice, een nieuwe leerstoel bij de Faculteit Governance and Global Affairs. Deze leerstoel, ter ere van het werk van Jozias van Aartsen als oud-burgemeester van Den Haag en voormalig Minister van Buitenlandse Zaken, wordt gedeeld met De Haagse Hogeschool. Meer informatie...

Bert Koenders is hoogleraar Vrede, Recht en Veiligheid.

Het onderzoeksprogramma Global Transformations and Governance Challenges brengt onderzoekers van meerdere faculteiten van de Universiteit Leiden bijeen om samen te werken in interdisciplinaire teams. De projecten gaan ook de samenwerking aan met officiële instanties, de samenleving, media en de lokale gemeenschap. Het programma ontwikkelt ook vakken voor de onderwijsprogramma’s van de universiteit waarin studenten worden gestimuleerd om creatief na te denken als het gaat om het aanpakken van de huidige wereldwijde veranderingen.

Een project dat het Duitse Ministerie van Defense adviseert over het versterken van de Duitse aanpak met betrekking tot het beschermen van burgers tijdens vredesmissies van de VN. Meer informatie...

De Nederlandse afdeling van Women in International Security. Meer informatie...

European Cyberdiplomacy (CYDIPLO) zal het opkomende vakgebied van de cyberdiplomatie in de EU bestuderen. Meer informatie...

Wat is “uitmuntend onderwijs” in het hoger onderwijs? Wat voor opleidingsprogramma’s, stimuleringsregelingen en beloningsprogramma’s bestaan er als het gaat om excellent onderwijs in Europa? Hoe zou een gemeenschappelijk, Europees onderwijsprogramma er uit kunnen zien? Het e-NOTE project, geleid door de Universiteit Leiden, probeert antwoord te egeven op deze vragen, samen met vijf andere Europese partners. Meer informatie...

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.