Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Conferentie Leadership Crossing Boundaries

Maatschappelijke uitdagingen en actuele thema’s vragen om een kritische reflectie en nieuwe benaderingen van leiderschap. Wetenschappers werken daarom samen met praktijkdeskundigen uit de publieke en private sector aan een agenda voor onderzoek en ontwikkeling van nieuw publiek leiderschap.

Contact
Ben Kuipers

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Meer video's op Youtube

Prof. Sandra Groeneveld, hoogleraar Publiek Management (Universiteit Leiden), heet alle deelnemers aan de conferentie Leadership Crossing Boundaries welkom.
Prof. Sandra Groeneveld, hoogleraar Publiek Management (Universiteit Leiden), heet alle deelnemers aan de conferentie Leadership Crossing Boundaries welkom.
Dagvoorzitter Dr. Ben Kuipers (Universiteit Leiden), licht het programma toe.
Dagvoorzitter Dr. Ben Kuipers (Universiteit Leiden), licht het programma toe.
Maarten Schurink, Bestuursvoorzitter van de Sociale Verzekeringsbank vertelt in zijn keynote over pubiek leiderschap.
Maarten Schurink, Bestuursvoorzitter van de Sociale Verzekeringsbank vertelt in zijn keynote over pubiek leiderschap.
Maarten Schurink (SVB) geeft zijn kernpunten voor leiderschap weer aan de hand van voorbeelden van films en televisieprogramma’s.
Maarten Schurink (SVB) geeft zijn kernpunten voor leiderschap weer aan de hand van voorbeelden van films en televisieprogramma’s.
Na een interessante video van internationale wetenschapper Prof. Rune Todnem By reageert een panel bestaande uit Prof. Sandra Groeneveld, Stefan Boye (Aarhus University, Denemarken) en Maarten Schurink (SVB) op de stelling:
Na een interessante video van internationale wetenschapper Prof. Rune Todnem By reageert een panel bestaande uit Prof. Sandra Groeneveld, Stefan Boye (Aarhus University, Denemarken) en Maarten Schurink (SVB) op de stelling: "Leaders are not important, leadership is".
De stellingen via video gepresenteerd door internationale wetenschappers Prof. Lotte Anderson (Denemarken), Prof. Rune By (Verenigd Koninkrijk) en Prof. Sonia Ospina (Verenigde Staten) leiden ook tot debat met de zaal.
De stellingen via video gepresenteerd door internationale wetenschappers Prof. Lotte Anderson (Denemarken), Prof. Rune By (Verenigd Koninkrijk) en Prof. Sonia Ospina (Verenigde Staten) leiden ook tot debat met de zaal.
Workshop Inclusief leiderschap. In parallelsessies wordt er door studenten, wetenschappers en mensen uit de praktijk verder nagedacht over de uitdagingen, dilemma's en de ontwikkeling van inclusief, verbindend en veranderleiderschap.
Workshop Verbindend leiderschap.
Workshop Verbindend leiderschap
Workshop Veranderleiderschap
Workshop Veranderleiderschap
Loco-burgemeester Koen de Snoo (Den Haag) geeft in gesprek met prof. Sandra Groeneveld een reflectie op de uitkomsten van de parallelsessies en vertelt over zijn eigen ervaringen met publiek leiderschap.
Loco-burgemeester Koen de Snoo (Den Haag) geeft in gesprek met prof. Sandra Groeneveld een reflectie op de uitkomsten van de parallelsessies en vertelt over zijn eigen ervaringen met publiek leiderschap.

Waar en wanneer

Leiden Leadership Centre, Schouwburgstraat 2, Den Haag

Donderdag 9 november vanaf 12.30-17.30 en dinerbuffet na afloop (optioneel)

Opzet en kennislijnen

Tijdens deze internationale en interactieve conferentie werken we rond drie kennislijnen aan de ontwikkeling en uitwisseling van kennis en de vertaling naar de praktijk. Centrale thema’s zijn: inclusief leiderschap, over generaties en groepen heen; verbindend leiderschap, voor samenwerkingen tussen organisaties en sectoren; en veranderleiderschap, om innovatie in gang te zetten en vernieuwing te bestendigen. De conferentie vormt het sluitstuk van het gelijknamig project ‘Leadership Crossing Boundaries’ en mondt uit in de formulering van een onderzoeks- en ontwikkelagenda die in december 2017 gepresenteerd wordt.

Voor wie

Deelname aan de conferentie is op uitnodiging. U kunt zich aanmelden via leadership@fgga.leidenuniv.nl o.v.v.: Leiderschapsconferentie 9 november.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Mocht u onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn en u meldt zich niet af, dan worden er administratiekosten in rekening gebracht (€ 50,- pp).

Het Volledige Programma

Donderdag 9 november (Auditorium, begane grond)

12.30         Inloop en lunch

13.00        Opening door Prof. Sandra Groeneveld, Universiteit Leiden

13.10         Introductie op het programma door dagvoorzitter Nikol Hopman, Universiteit Leiden

13.15         Keynote: Maarten Schurink (Bestuursvoorzitter Sociale Verzekeringsbank)

13.45        Debat op basis van inspirerende video's van internationale wetenschappers op het terrein van leiderschap; Prof. Lotte Bøgh Andersen (Aarhus University) en Prof. Rune Todnem By (Staffordshire University)
Panelgesprek met Sandra Groeneveld, Maarten Schurink en Stefan Boye (Aarhus University), gemodereerd door Nikol Hopman

14.15        Introductie van de drie leiderschap thema’s en werkgroepen (inclusief leiderschap, verbindend leiderschap en veranderleiderschap) door Dr. Ben Kuipers, Universiteit Leiden

14.30        Pauze

14.45        Parallelle workshops voor elk leiderschapsthema (zie inhoud op volgende pagina):
                  - Inclusief leiderschap
                  - Verbindend leiderschap
                  - Veranderleiderschap

15.45        Pauze

16.00       Plenaire terugkoppeling uit de parallelle sessies en reflecties van Koen de Snoo,
loco-Gemeente secretaris van de gemeente Den Haag, gemodereerd door Nikol Hopman.

17.00       Slotwoord en vooruitblik, door Sandra Groeneveld

17.15        Borrel

18.30      Dinerbuffet

Parallelle workshops (14.45-15.45)

Workshop 1: Inclusief leiderschap
Zaal: open ruimte naast het Auditorium (begane grond)

Workshopleider: Tanachia Ashikali MSc

Wat is inclusief leiderschap in een diverse en complexe omgeving? In deze workshop gaan we met deelnemers in op het thema inclusief leiderschap, wat is het, hoe is het te ontwikkelen en te onderzoeken? Tijdens de workshop geeft de kennislijn inclusief leiderschap een korte presentatie van het resultaat van de samenwerking met wetenschappers en practitioners en de onderzoeksthema’s en onderzoeksvormen die zij hebben geïdentificeerd. In een interactieve werkvorm bedenken deelnemers welke relevante onderzoeksvragen en –vormen vanuit hun eigen (werk)praktijk nog onderbelicht zijn.

Workshop 2: Verbindend Leiderschap
Zaal: A2.04 (trap omhoog)

Workshopleider: Dr. Bert Fraussen

De centrale gedachte in deze workshop is dat samenwerking tussen diverse publieke en private organisaties noodzakelijk is om de beleidsuitdagingen van de toekomst structureel aan te pakken. Welke processen en structuren faciliteren dergelijke strategische conversaties en partnerschappen over verschillende bestuursniveaus? Hoe kan een divers netwerk van organisaties via verbindend leiderschap een voortrekkersrol spelen in het ontwikkelen van beleidsoplossingen? Tijdens deze workshop presenteren we de eerste resultaten van de kennisuitwisseling tussen wetenschap en praktijk, die in deze kennislijn heeft plaatsgevonden, en nodigen we de deelnemers uit om met ons in debat te gaan en hun perspectieven en ervaringen met betrekking tot verbindend leiderschap te delen.

Workshop 3: Veranderleiderschap
Zaal: A0.01 (begane grond)

Workshopleider: Dr. Ben Kuipers

Publieke organisaties zoeken naar nieuwe manieren om wendbaarder te worden, om in te spelen op omgevingsveranderingen en o.a. burgers meer eigen regie te geven in bepaalde vraagstukken. Tegelijkertijd blijft er behoefte aan verantwoording, controleerbaarheid en meetbaarheid. Wat vraagt het van leiderschap om met de spanning tussen die twee om te gaan? Hoe kan leiderschap bijdragen aan het blijven creëren van maatschappelijke meerwaarde? Wat is de rol van veranderleiderschap in het meenemen en ondersteunen van mensen in die voortdurende beweging? Deze workshop zal starten met een inleiding door Stefan Boye (manager van het Centre for Public Leadership, Aarhus University, Denemarken). Vervolgens gaan we in kleine groepen in gesprek over de bevindingen van de kennislijn Veranderleiderschap, waar vanuit wetenschap en praktijk de afgelopen maanden aan is gewerkt.

Deze workshop zal deels Engelstalig zijn.

Naast interactieve sessies en gastsprekers als Maarten Schurink (Voorzitter RvB Sociale Verzekeringsbank), komen professor Sandra Groeneveld (Instituut Bestuurskunde, Universiteit Leiden) en andere internationale vooraanstaande wetenschappers aan het woord.

Sandra Groeneveld
Sandra Groeneveld is hoogleraar Publiek Management en Wetenschappelijk Directeur van het Instituut Bestuurskunde. Zij onderzoekt de inrichting en het management van publieke organisaties, waarbij zij zich in het bijzonder richt op vragen over organisatieverandering, leiderschap en management van diversiteit. Naast haar expertise op het terrein van het management van publieke organisaties verzorgt zij onderwijs in onderzoeksmethoden voor bachelor en masterstudenten en voor promovendi.

Nikol Hopman
Nikol Hopman is directeur van het Centre for Professional Learning van de Universiteit Leiden in Den Haag. Zij is daarnaast programmadirecteur van het Certified Public Manager Program (www.cpm-program.nl) en actief binnen de International Leadership Association (www.ila-net.org).
In opdracht van de Algemene Bestuursdienst schreef zij het onderzoeksrapport ‘Nieuw Publiek Leiderschap, topambtelijk leiderschap in tijden van verandering’. Zij ontwikkelde de Leadership Summer School voor leidinggevenden in de Gemeente Den Haag en Rotterdam, die dit jaar de vierde editie beleefde. Haar kracht is ideevorming, het ontwikkelen van nieuwe concepten en verbinding van hoogwaardige kennis met dilemma’s in de praktijk.

Maarten Schurink
Maarten Schurink is voorzitter van de Sociale Verzekeringsbank. Als voorzitter van een grote uitvoeringsorganisatie wil hij zich ervoor inzetten dat zij burgers meer als één overheid tegemoet treden. Burgers vertrouwen erop dat wij tijdig en rechtmatig hun uitkering verzorgen. Of dit nu gaat om kinderbijslag, AOW of een andere regeling. Samen met zijn collega’s maakt hij zich sterk om dit te realiseren. Maarten Schurink is sinds mei 2016 voorzitter van de SVB. Daarvoor was hij gemeentesecretaris van Utrecht. Hier was Maarten verantwoordelijk voor het ambtelijk apparaat van meer dan 4000 mensen. Bij de organisatieontwikkeling heeft Maarten de focus gelegd op gedragsverandering, het aanpassen van werkprocessen en de IT-structuur. Voor Maarten naar Utrecht kwam, was hij gemeentesecretaris in Dordrecht en bekleedde hij diverse functies bij Berenschot en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Maarten studeerde bestuur en organisatie en politicologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Stefan Boye
Stefan Boye is Centre Manager at the Centre for Public Leadership located at Aarhus University, Denmark. He is involved in both the research and the daily management of the centre. His research interests include autonomy and motivation of public managers, especially school principals.

Ben Kuipers
Ben Kuipers is universitair hoofddocent bij het Instituut Bestuurskunde (Universiteit Leiden). Ben is gespecialiseerd in publiek leiderschap, teamwerk en organisatieverandering. Zijn werk in de wetenschap combineert hij met de praktijk als organisatieontwikkelaar en partner in Verbetervermogen, medeoprichter en bestuurslid van de Public Leadership Foundation en als hoofdredacteur van de Holland Management Review. Samen met Sandra Groeneveld schreef hij het boek “De kracht van high performance teams”. De afgelopen jaren deed hij onder meer onderzoek naar zelforganisatie en leiderschap in de thuiszorg en de jeugdzorg.

Tanachia Ashikali
Tanachia Ashikali is docent-onderzoeker bij het instituut Bestuurskunde (Universiteit Leiden). Haar onderzoek richt zich op leiderschap, diversiteit en inclusie binnen publieke organisaties. Daarnaast verzorgt ze onderwijs op gebied van management van human resources en organisatiemanagement en –prestaties in een publieke context.

Bert Fraussen
Bert Fraussen is universitair docent bij het Instituut Bestuurskunde (Universiteit Leiden). Zijn onderzoek integreert de interne organisatie en ontwikkeling van belangenorganisaties met hun rol in politieke besluitvorming. Zijn recent werk focust o.m. op agenda setting binnen belangenorganisaties, de impact van nieuwe technologieën op public affairs, en de wijze waarop externe stakeholders geconsulteerd worden op nationaal en Europees niveau. Hij is mede-oprichter van het Policy Advocacy Lab en werkte eerder aan de Universiteit Antwerpen en de Australian National University.

Koen de Snoo
Drs. K. (Koen) de Snoo is loco-gemeentesecretaris van de gemeente Den Haag. Eerder was hij directeur Duurzaamheid bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daarvoor vervulde hij verschillende posities bij het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijk ordening en Milieu. Hij was daar onder andere directeur Financiële en Economische zaken. Ook was hij werkzaam als inspecteur Financiën bij het ministerie van Financiën.

Contact

Voor meer informatie en praktische vragen over de conferentie kunt u contact met het Leiden Leadership Centre opnemen via leadership@fgga.leidenuniv.nl. Voor inhoudelijke vragen kunt u terecht bij dr. Ben Kuipers, projectleider (b.s.kuipers@fgga.leidenuniv.nl ) en bij drs Nikol Hopman, directeur Centre for Professional Learning (n.hopman@fgga.leidenuniv.nl).

 

Communicatie en social media

Gebruik bij Twitter #publiekleiderschap

Meld je aan bij de LinkedIn groep “Leiden Leadership Network” om mee te doen aan discussies,
berichten te delen en andere deelnemers te vinden.

Volg op Facebook de pagina van de Universiteit Leiden – Faculteit Governance and Global Affairs
en check in bij het evenement Conferentie Leadership Crossing Boundaries

Websites:
Leiden Leadership Centre 
Conferentie 
Voor meer informatie mail naar leadership@fgga.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.