Universiteit Leiden

nl en

Nikol Hopman

Kwartiermaker Professional Education bij de strategische alliantie LDE-Universities

Naam
Drs. N. Hopman
Telefoon
+31 70 800 9560
E-mail
n.hopman@fgga.leidenuniv.nl

Nikol Hopman is Kwartiermaker Professional Education en Capacity-Building met de Asian Development Bank (ADB).Zij werkt daarbij nauw samen met collega’s van Universiteit Leiden en partners van de LDE-alliantie. Eerder was zij directeur van het Centre for Professional Learning (CPL). Ook was zij programmadirecteur van het Leiden Legal Technologies Programme (LLTP) en Program Director van het Leiden Certified Public Manager Program (CPM).

Daarvoor werkte zij bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG-i) aan de versterking van lokaal bestuur en capacity-building in Latijns-Amerika en Sub-Sahara Afrika, waar zij onder andere het ‘Municipal Management Training Programme’ ontwikkelde. Bij ROI Opleiding Coaching en Advies (nu: PBLQ) zette zij het Centre for Public Leadership op en ontwikkelde zij de interbestuurlijke ‘Leergang Publiek Leiderschap’. In 2004 deed zij, in opdracht van BZK, vergelijkend onderzoek naar ambtelijk leiderschap in Europa.

Haar kracht is ideevorming, het ontwikkelen van nieuwe concepten en het met partners vormgeven van interdisciplinaire opleidingsprogramma’s voor publieke professionals, managers en bestuurders door het samenbrengen van hoogwaardige kennis en de doorvertaling naar actuele vraagstukken in de praktijk, in Nederland en binnen internationale samenwerkingsverbanden.

Publicaties zijn onder andere:

 • ‘Van grote man tot netwerk’, in opdracht van: Trendbureau Overijssel (2020)
 • ‘Leiderschapsdilemma’s van burgemeesters in tijden van verandering’, met: dr. S. Celik, Essay in: Bestuurswetenschappen (Boombestuurskunde, 2018)
 • ‘Next Public Leadership’, een visiedocument in opdracht van de Algemene Bestuursdienst, met: dr. C.F. van den Berg (ABD, 2015)
 • ‘Samen voorbij Weber, op weg naar nieuwe verbindingen tussen politici en ambtenaren’, in: ‘Verbonden Verantwoordelijkheden in het Publieke Domein’, met: dr. K. Breed, red.:TIAS Nimbas (Lemma, 2009)
 • ‘Bestuurscompetenties voor burgemeesters, vergeleken met competentiekaders van topfunctionarissen op nationaal en Europees niveau’, bijdrage in: Meesterlijk besturen, de burgemeester als leider, Red: K.M. Becking en G. Rensen (SDU, 2006)
 • ‘Excellent Public Leadership, 7 competencies for Europe’, met: dr. K.M. Becking (SDU, 2005)
 • ‘Public Leadership for Europe: Towards a Common Competence Frame’ (ROI, 2004)

Kwartiermaker Professional Education bij de strategische alliantie LDE-Universities

 • Faculteit Governance and Global Affairs
 • Faculteitsbestuur
 • FGGA Algemeen

Werkadres

Schouwburgstraat
Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag
Kamernummer B2.07

Contact

Publicaties

 • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.