Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Kennisexploratie en datamining uit ervaringsrepositories van patiënten

Dit project ontwikkelt een wetenschappelijke methode om klinisch relevante nieuwe informatie te extraheren uit patiëntenforum-websites die ervaringen van patiënten bespreken over bv. medicatie, voeding, co-morbiditeiten, genetische factoren enz.

Looptijd
2018 - 2022
Contact
Wessel Kraaij
Financiering
SIDN fonds
Partners

Patiëntenplatform Sarcomen

LUMC

Patiëntenforum Miner Onderzoeksprogramma

Dit PhD project, gefinancierd door het Nederlandse SIDN fonds , is onderdeel van het Patient Forum Miner (PFM) onderzoeksprogramma. Patiënten delen vaak ervaringen op internetfora. Deze ervaringen bevatten vaak waardevolle informatie voor patiënten, medisch specialisten en onderzoekers. Deze informatie zit verstopt in een overvloed aan berichten voor emotionele steun. Het doel van het PFM programma is om de informatie die echt waardevol is eruit te halen en om hypotheses te formuleren die input kunnen zijn voor verder klinisch onderzoek. Het doel van dit doctoraatsproject is om de wetenschappelijke basis voor de PFM methode te versterken en methoden te ontwikkelen voor validatie van resultaten gevonden door het text mining proces. De PhD kandidaat zal zich richten op het vinden van nieuwe klinisch relevante patronen in patiëntenfora met behulp van methoden voor geautomatiseerde semantische annotatie, data mining methoden en cross-linking met gecureerde kennis. Het einddoel is het ontwikkelen van een wetenschappelijke methode om nieuwe kennis af te leiden uit ervaringen. Het project is een samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum en is ingebed in het Leiden University Data Science programma.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.