Universiteit Leiden

nl en

Fiscaal Recht (LL.M.)

Studieprogramma

In de Leidse master Fiscaal Recht besteden we veel aandacht aan de internationale aspecten van het belastingrecht en de doelstellingen van fiscale regelgeving.

Het onderzoek van de docenten aan het Instituut voor Fiscale en Economische Vakken speelt een belangrijke rol in het onderwijs. Als student kun je in dit onderzoek participeren, bijvoorbeeld als onderzoeksassistent, in masterclasses en met je scriptie. Het belastingrecht is dynamisch en verandert voortdurend. Wij willen dat onze afgestudeerden in staat zijn wijzigingen in de regelgeving snel en adequaat te doorgronden. Daarom richt je je in deze opleiding vooral op de achtergronden, de systematiek van de regelgeving en leerstukken die van blijvend belang zijn. De bestudering van details van de actuele regelgeving krijgt hierdoor minder aandacht.

Vakkenoverzicht

Inkomstenbelasting (5 EC) 
Internationaal belastingrecht (10 EC) 
Fiscaal Economisch Beleid (5 EC) 
Belastingrecht en Maatschappij (5 EC) 
Gebonden keuzevakken:
Vennootschapsbelasting (5 EC) of
Verdieping BTW (5/6 EC)

Verdieping algemene leerstukken (5 EC)
Europees belastingrecht (10 EC)
Belastingverdragen (5 EC) (keuzevak)
Masterscriptie Fiscaal Recht (10 EC)

Bekijk het volledige studieprogramma en vakken in de Prospectus.

Masterscriptie

De masterscriptie is het sluitstuk van de opleiding.  Op twee momenten in het jaar kun je je inschrijven op een aantal thema’s en start je met het scriptietraject.

Je doet in hoge mate individueel, zelfstandig, wetenschappelijk onderzoek naar een juridisch onderwerp. Hierin laat je zien dat je in staat bent een juridisch vraagstuk of probleem te herkennen, in een vraag- of probleemstelling te formuleren, kritisch te duiden en analyseren, en beargumenteerd tot een beantwoording en/of oplossing te komen, mede met behulp van zelf gevonden regelgeving, jurisprudentie en literatuur.

Het resultaat is een helder wetenschappelijk betoog van 10.000 à 15.000 woorden (inclusief noten en literatuurlijst).

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.