Universiteit Leiden

nl en

Fiscaal Recht (LL.M.)

Studieprogramma

In de Leidse master Fiscaal Recht besteden we veel aandacht aan de internationale aspecten van het belastingrecht en de doelstellingen van fiscale regelgeving.

Het onderzoek van de docenten aan het Instituut voor Fiscale en Economische Vakken speelt een belangrijke rol in het onderwijs. Als student kun je in dit onderzoek participeren, bijvoorbeeld als onderzoeksassistent, in masterclasses en met je scriptie. Het belastingrecht is dynamisch en verandert voortdurend. Wij willen dat onze afgestudeerden in staat zijn wijzigingen in de regelgeving snel en adequaat te doorgronden. Daarom richt je je in deze opleiding vooral op de achtergronden, de systematiek van de regelgeving en leerstukken die van blijvend belang zijn. De bestudering van details van de actuele regelgeving krijgt hierdoor minder aandacht.

Waarom Leiden volgens prof. Boer?

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Pluspunten van de studie

Als student van de master Fiscaal Recht profiteer je van:

  • Intensief onderwijs. Voor een aantal vakken geldt het participantensysteem. Dit is een intensief studiesysteem op basis van vrijwilligheid. Studenten maken zich in kleine groepjes op gestructureerde wijze de studiestof en de juridische vaardigheden eigen. Dit levert een halve bonuspunt op.
  • Buitenlandervaring. Het studieprogramma biedt de mogelijkheid om zonder studievertraging aan een buitenlandse universiteit een fiscaal vak te volgen en je scriptie te schrijven. Er ligt een suggestie voor een uitwisselingsprogramma voor je klaar, maar je kunt zelf ook met buitenlandplannen komen.
  • De uitstekende bibliotheek van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van Universiteit Leiden, en ook de bibliotheek van het Vredespaleis in Den Haag, een van de grootste juridische bibliotheken ter wereld;
  • De goede reputatie van de Leidse Faculteit der Rechtsgeleerdheid, die van belang kan zijn bij het vinden van een eventuele stageplek en je latere carrière.

Masterscriptie

De masterscriptie is het sluitstuk van de opleiding.  Op twee momenten in het jaar kun je je inschrijven op een aantal thema’s en start je met het scriptietraject.

Je doet in hoge mate individueel, zelfstandig, wetenschappelijk onderzoek naar een juridisch onderwerp. Hierin laat je zien dat je in staat bent een juridisch vraagstuk of probleem te herkennen, in een vraag- of probleemstelling te formuleren, kritisch te duiden en analyseren, en beargumenteerd tot een beantwoording en/of oplossing te komen, mede met behulp van zelf gevonden regelgeving, jurisprudentie en literatuur.

Het resultaat is een helder wetenschappelijk betoog van 10.000 à 15.000 woorden (inclusief noten en literatuurlijst).

Stage

Tijdens een stage werk je voor een aaneengesloten periode bij een organisatie, bijvoorbeeld een ministerie of internationaal bedrijf. Een goede manier om te ontdekken hoe het werk je bevalt. De inhoud van de stage spreek je af met een stagedocent van je opleiding. Het Studenten Loopbaan Service van de Universiteit Leiden en de facultaire loopbaancoach helpen je graag om een geschikte stageplek te vinden. Kijk voor sollicitatietips en een actueel overzicht in Nederland en het buitenland op: Studenten Loopbaan Service Op de facultaire website vind je een overzicht van het aanbod aan stageplaatsen, bijbanen en vacatures dat bij ons binnenkomt.

Colleges of een stage in het buitenland?

Een studieperiode in het buitenland is de kans om je horizon te verbreden. Specialistische kennis die in Leiden niet voorhanden is, vind je soms wel bij een universiteit in het buitenland. Je leert je redden in een onbekende omgeving. Je verbetert je talenkennis en vergroot je kansen op de arbeidsmarkt. Last but not least, je leert internationaal te denken. Hiervoor ga je al  tijdens je bachelor plannen maken.

Op een buitenlandse universiteit kun je vakken volgen die in Leiden niet worden gegeven. Of je kunt je verdiepen in onderwerpen waar in Leiden minder aandacht voor is. De rechtenfaculteit werkt samen met vele gerenommeerde universiteiten in Europa, zoals Oxford, Parijs,   Siena, Oslo, Granada en Zürich. Maar ook wereldwijd heeft de opleiding goede contacten. Zo kun je bijvoorbeeld studeren in China aan de Shanghai International Studies University.

Voor meer informatie: Bureau Internationaal Onderwijs

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.