Universiteit Leiden

nl en

Fiscaal Recht (LL.M.)

Toelatingseisen

Om te worden toegelaten tot Fiscaal Recht aan de Universiteit Leiden, moet je aan de onderstaande toelatingseisen voldoen.

Een afgerond universitair bachelordiploma Fiscaal Recht behaald aan een Nederlandse Universiteit. 

Heb je bij de Universiteit Leiden de bachelor Fiscaal Recht afgerond (of ga je die vóór de start van de masteropleiding afronden) en heb je je afstuderen aangevraagd, dan ben je direct toelaatbaar.  Je hoeft dan géén toelatingsverzoek in te dienen.

Afstuderen in de maand september 2020
Je hebt op 19 mei 2020 een email ontvangen over de doorstroom naar de master en de mogelijkheid om bij hoge uitzondering een maand later (in september) af te studeren en toch te kunnen starten met de master in september. In het kort:

  • Je kunt tot en met vrijdag 31 juli 2020 voor het afleggen van een individuele herkansing in de maand september een schriftelijk verzoek indienen bij de examencommissie.
  • De daarna te volgen procedure wordt (bij toestemming) door de examencommissie uitgelegd.
  • Na publicatie van je cijfer in uSis moet je je afstuderen aanvragen via een afstudeerformulier maar uiterlijk op 30 september 2020.
  • Zonder formele toestemming van de examencommissie moet je je bachelor afronden voor 1 september 2020.
  • LET OP: heb je toestemming van de examencommissie voor een herkansing in september dan blijft de deadline voor aanmelding voor de master in studielink 31 augustus 2020.

Heb je bij een andere universiteit in Nederland de bachelor Fiscaal Recht afgerond (of ga je die voor de start van de masteropleiding afronden) dan ben je niet direct toelaatbaar en moet je vóór de deadline een toelatingsverzoek indienen via het online toelatingsportaal (uSis) van de Universiteit Leiden. 

De facultaire en opleidingsreglementen waaronder de Onderwijs- en Examenregelingen (OERen) met de eisen voor toelating (hoofdstuk 5) zijn te vinden op de website onder het tabblad Fiscaal Recht.

Mogelijkheid om een maand later aan de toelatingsvoorwaarden te voldoen
Normaal gesproken moet je voor de start van de master per 1 september de bachelor hebben afgerond. Heb je door de coronamaatregelen een maand vertraging opgelopen dan mag je ook een maand later (vóór 1 oktober) aan de toelatingsvoorwaarden voldoen. Je dient hiertoe wel dit formulier in te vullen.
LET OP:  je kunt alleen van dit formulier gebruik maken als je vóór de deadline (zie stap 2) het volledige aanmeldproces in studielink én het indienen van een toelatingsverzoek via het online portaal uSis hebt afgerond.

 

HBO-afgestudeerden (ook MER, SJD en HBO-Recht) kunnen alleen starten in het eerste jaar van de bacheloropleiding.
De Leidse rechtenfaculteit kent geen schakelprogramma’s voor HBO-studenten of voor studenten met een niet-juridische universitaire bachelor. Ook met een schakelprogramma van elders ben je niet toelaatbaar. Wel kunnen eventueel op grond van de gevolgde HBO-opleiding(en) enkele vrijstellingen worden verleend tijdens de bacheloropleiding.

Voor niet-Nederlandstalige studenten die deze master willen volgen, geldt dat zij aan het volgende vereiste niveau voor de Nederlandse taal moeten voldoen:
Het Toelatingsexamen Universiteit Leiden TUL-halfgevorderd (=staatsexamen NT2-II) dan wel TUL-gevorderd.

>> Ga naar de volgende stap. Stap 2:Check de aanmelddeadlines

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.