Universiteit Leiden

nl en

Fiscaal Recht (LL.M.)

Over de opleiding

Belastingheffing heeft steeds vaker een internationale dimensie als gevolg van de globalisering en digitalisering van de samenleving. In deze master wordt veel aandacht besteed aan het internationale en Europese belastingrecht, waarbij uitdrukkelijk oog is voor actuele thema’s zoals de maatschappelijke discussie over de belastingontwijking door multinationals.

De diepgang van de vakken, de blik op de actualiteit en de steeds belangrijkere internationale werking van het belastingrecht vormen samen een boeiende, afwisselende masteropleiding. De vakken sluiten goed aan op het vereiste niveau voor functies in de belastingadviespraktijk, rechterlijke macht en overheidsinstanties. Je krijgt les van topdocenten die vaak ook een prominente rol spelen in actuele discussies over belastingheffing.

Masterprogramma Fiscaal recht

Wil je precies weten hoe het masterprogramma Fiscaal recht is opgebouwd en welke colleges je volgt?Bekijk dan het studieprogramma Studiegids Fiscaal recht.

Bekijk hier de introductie video van deze master

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

In de masteropleiding heb je te maken met verschillende onderwijsvormen:

  • Hoorcolleges en werkgroepen, waarin gedreven docenten de leerstof presenteren en die verbinden met de actualiteit en eigen onderzoek. Van jou wordt verwacht dat je deze colleges voorbereidt door de opgegeven literatuur te bestuderen.
  • Scriptie. Voor je scriptie voer je zelfstandig een onderzoek uit en verwoord je dit in een wetenschappelijk betoog.

Een tentamen is de afsluiting van een vak. In de master bestaat de tentaminering uit tentamens, het geven van presentaties en/of het schrijven van papers en essays.

Studiebegeleiding

De master is persoonlijk en in kleine groepen. Bij de start van je studie is er een openingsbijeenkomst waarbij te kennismaakt met zowel je collega masterstudenten als je docenten van de opleiding. Tijdens je hele master heb je nauw contact met je docenten waardoor er veel begeleiding is. De studieadviseur van jouw opleiding is de deskundige op het gebied van je studie en eventuele problemen, zoals studievertraging, planning, examenregelingen, etc.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.