Universiteit Leiden

nl en

Taalwetenschap (BA)

Over de opleiding

In de opleiding Taalwetenschap onderzoek je de regels en structuur van taal. Je bestudeert ook hoe we taal gebruiken en bekijkt hoe taal zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld. Je leert veel over specifieke talen, altijd met het doel om de structuur en het gebruik ervan beter te begrijpen.

Opbouw van de bacheloropleiding

In het eerste jaar kom je met uiteenlopende aspecten van taal in aanraking en leg je een stevige basis voor het vervolg van je opleiding. Je maakt kennis met afzonderlijke benaderingen van taal en menselijke communicatie en leert tegelijk ook dwarsverbanden leggen. Je houdt je bezig met vragen als: hoe zijn zinnen opgebouwd, wat gebeurt er in je hersenen als je praat en hoe hebben talen zich door de tijd heen ontwikkeld. Ook oefen je de vaardigheden die je nodig hebt als taalwetenschapper, bijvoorbeeld op het gebied van onderzoek. In het tweede semester kies je vakken die je voorbereiden op de keuze voor een specialisatie.

In het tweede kies je één van vier specialisaties: Descriptive Linguistics, Language and Cognition, Comparative Indo-European Linguistics (in het Engels) of Taal en Communicatie (in het Nederlands). Je ontwikkelt je onderzoeksvaardigheden. Naast de verplichte vakken van je specialisatie volg je ook taalkundige keuzevakken.

In je derde jaar heb je een half jaar keuzeruimte. Je kunt hier kiezen voor een stage, een minor, een pakket van keuzevakken van een andere opleiding of een verblijf in het buitenland. Ook schrijf je een werkstuk, waarmee je de bachelor afsluit. Het onderwerp bepaal je samen met je docent. In het werkstuk laat je zien dat je een academicus bent: je kunt gericht informatie zoeken, deze kritisch analyseren en op heldere wijze verslag doen.

Luuk Suurmeijer

Student

Luuk Suurmeijer

"Het interessantste vak vind ik Syntaxis, maar ook Fonologie spreekt me heel erg aan. Het leuke aan Leiden is dat je in het eerste jaar een enorm brede basis opbouwt door de grote diversiteit van het cursusaanbod. Er komen hier ook veel studenten van andere universiteiten om een bepaald vak te volgen dat je alleen hier hebt."

Alwin Kloekhorst

Docent

Alwin Kloekhorst

"Wat ik zo boeiend vind aan mijn vakgebied is dat je in wetenschappelijk onderzoek nieuwe ontdekkingen kan doen, terwijl je hele oude taalgegevens gebruikt. We analyseren oude bronnen van talen die dicht bij de Indo-Europese oertaal zitten, zoals het Hittitisch, maar kunnen daarmee de moderne talen beter begrijpen."

"Bovendien ben je vaak de eerste in pakweg 3500 jaar die een bepaalde tekst bestudeert én begrijpt! Bevindingen die ik de week daarvoor nog als onderzoeker heb gedaan, kan ik direct op mijn studenten loslaten. Er valt dus nog een hoop te ontdekken en ik probeer mijn studenten te leren hoe ze die ontdekkingen kunnen doen. Ik hou van de interactie met studenten, zoals tijdens de werkcolleges die ik geef. Het zijn hele actieve bijeenkomsten. Ik leg ze kwesties voor, vraag naar hun mening en laat studenten met elkaar discussiëren."

Onderwijsvormen

Als student Taalwetenschap studeer je in principe 40 uur per week. Een volle werkweek dus! Je besteedt 14 uur per week aan colleges, werkgroepen en toetsen. De rest van de studieweek bereid je de colleges zelfstandig voor en studeer je voor de toetsen.

In de hoorcolleges presenteren de docenten de lesstof. In de werkcolleges ga je samen met de docent en je medestudenten dieper op de stof in. Ook ga je zelf aan de slag met kleine onderzoeken. De resultaten presenteer je tijdens het college en schrijf je op in een werkstuk.

Studiebegeleiding

De studiecoördinator van de opleiding helpt je met zaken als keuzemogelijkheden, studieproblemen, studievertraging en studiestaking.

Ook buiten je studie kun je terecht voor ondersteuning, bijvoorbeeld bij de studentendecaan of – psycholoog. Heb je een functiebeperking? Fenestra Disability Centre staat voor je klaar met speciale regelingen, advies en een luisterend oor.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.