Universiteit Leiden

nl en

Arabische taal en cultuur (BA)

Waarom Universiteit Leiden

Universiteit Leiden heeft een eeuwenoude traditie in onderzoek en onderwijs naar de talen en culturen van het Midden-Oosten en Noord-Afrika, waardoor er heel veel expertise op dit terrein aanwezig is. Er zijn veel internationaal gerenommeerde experts aan de opleiding verbonden, elk met hun eigen expertise: bijvoorbeeld linguïstiek, geschiedenis, literatuur, politicologie, economie, islamkunde, antropologie, en internationale betrekkingen. Als student heb je daardoor toegang tot de meest actuele en interessante inzichten in veel vakgebieden.

De sterke punten van de bachelor Midden-Oostenstudies in Leiden

  • De bachelor Midden-Oostenstudies is de meest veelzijdige en diverse bacheloropleiding over deze regio in Nederland, met internationaal erkende expertise die vrijwel alle aspecten van het Midden-Oosten beslaat
  • Ambitieus onderwijs van hoog niveau, gelieerd aan ons innovatieve onderzoek.
  • Veel aandacht voor de actuele gebeurtenissen in de regio, die altijd in hun context van de lange-termijn ontwikkelingen worden geplaatst. Hierdoor leer je de actualiteit te verbinden met de moderne en oudere geschiedenis, waardoor je gefundeerde analyses kunt maken van de actualiteit.
  • Je studeert Arabisch samen met experts op andere taalgebieden zoals Hebreeuws, Perzisch en Turks en deskundigen van verschillende disciplines, zoals geschiedenis, politiek, economie en literatuur.
  • Je hebt in deze opleiding de mogelijkheid om naast het Arabisch ook andere talen van het Midden-Oosten te leren.
  • Je hebt de mogelijkheid om je eigen interesses te volgen en zelf de focus van je opleiding te bepalen.
  • De groepen zijn klein: er is dus veel ruimte is voor persoonlijk contact.
  • Je krijgt de kans het leven in een Arabisch sprekend land uit de eerste hand te ervaren.
  • De kennis en vaardigheden die je opdoet kun je goed gebruiken in je toekomstige carrière én in je privéleven.

Studeren aan een universiteit van wereldklasse

Universiteit Leiden, in 1575 opgericht, is de oudste universiteit van Nederland en heeft al ruim vier eeuwen wereldwijd een goede reputatie. We behoren al vele jaren tot de koplopers in de Nederlandse en internationale rankings. Sinds 1575 hebben we honderdduizenden studenten van over de hele wereld opgeleid, met goed en persoonlijk onderwijs, waarin het onderzoek van onze docenten een grote rol speelt. Onze docenten doen er alles aan om je zo goed mogelijk te begeleiden en dagen je uit als je meer kunt én wilt.

Kritische denkers
Ons doel is om onze studenten op te leiden tot kritische denkers. We hechten grote waarde aan vrijheid van geest, van denken en spreken. We gaan de discussie niet uit de weg. Wat ons bindt, is de zoektocht naar oplossingen voor actuele mondiale vraagstukken. Dat doen we met een open blik.

Diversiteit en inclusiviteit bij de opleiding
Wij zijn ervan overtuigd dat ons onderwijs pas kan bloeien als iedereen binnen de opleiding zichzelf kan zijn. Ruimte voor verschillende perspectieven en gezichtspunten die mensen meebrengen vanuit etniciteit, gender, seksuele oriëntatie, gezondheid, religie, leeftijd of sociaaleconomische achtergrond is daarom belangrijk. Iedere nieuwe generatie ziet de wereld vanuit een nieuw perspectief – en onze studenten zijn de nieuwste generatie. Wij gaan graag met jou in gesprek over jouw visie. De Universiteit Leiden voert sinds 2014 een specifiek diversiteitsbeleid, met als doel het bevorderen van een diverse en inclusieve leer- en werkomgeving voor alle medewerkers en studenten.

Meer redenen om te kiezen voor de Universiteit Leiden.

Studeren aan de faculteit Geesteswetenschappen

We leven in een dynamische tijd met complexe vraagstukken. Om deze wereld te begrijpen is goed en relevant onderzoek en onderwijs nodig. Precies dat onderzoek en onderwijs vind je bij de faculteit Geesteswetenschappen in Leiden. Wij bestuderen een breed scala van talen, culturen, kunsten en samenlevingen van over de hele wereld, van prehistorie tot heden. Dat doen we gedreven en altijd met de grootste aandacht voor onze studenten. De Leidse aanpak van onderwijs geven en onderzoek doen heeft ons ver gebracht: we behoren tot de internationale top.

Als student aan onze faculteit leer je de wereld kennen! Je wordt opgeleid tot kritisch denker en academisch professional. Maar even belangrijk vinden wij het om je op te leiden tot betrokken burger, die midden in de wereld staat en die bij kan dragen aan een oplossing voor de uitdagingen van onze tijd. Bij onze manier van opleiden horen uiteraard academische kennis en vaardigheden, maar ook skills waar werkgevers om vragen. Als je voor de faculteit Geesteswetenschappen kiest, kies je voor een internationale academische gemeenschap waar kwaliteit, ambitie en een kritische geest leidend zijn.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.