Universiteit Leiden

nl en

Arabische taal en cultuur (BA)

Over de opleiding

Bij Arabische taal en cultuur, een afstudeerrichting van de bachelor Midden-Oostenstudies, leer je modern standaard Arabisch en een dialect verstaan, spreken, schrijven en lezen. Tijdens de colleges bestudeer je verschillende soorten geschreven en gesproken teksten, zoals kranten, verhalen, filmpjes, social media en muziek. Ook in alle andere vakken speelt de taal een rol. Zo bestudeer je bijvoorbeeld de geschiedenis van de regio, de literatuur, religie, samenleving en actuele ontwikkelingen door Arabische teksten te gebruiken of mensen te interviewen in het Arabisch. Als je afgestudeerd bent, heb je een stevige basis aan inhoudelijke kennis en taalbeheersing. Je hebt bovendien veel vaardigheden opgedaan waarmee je bij werkgevers kunt onderscheiden.

Opbouw van de bacheloropleiding

Direct aan het begin van het eerste jaar van de bachelor Midden-Oostenstudies kies je een van de talen van de opleiding (Arabisch, Hebreeuws, Perzisch of Turks). Als je Arabische taal en cultuur kiest, bestaat het eerste jaar voor een derde uit taalverwerving. Je leert dan de basis van het Arabisch, in zowel geschreven als gesproken vorm.

Naast taalverwervingsvakken volg je in je eerste jaar vakken over onder andere de geschiedenis van het Midden-Oosten en over taalkunde. Binnen alle vakken komt uiteraard ook de cultuur van de Arabisch sprekende talen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika aan bod. Een aantal vakken zijn gemeenschappelijk, hierbij zit je samen met studenten die een andere afstudeerrichting volgen in de collegebanken. Andere vakken zijn specifiek voor Arabische taal en cultuur, zoals ‘Arabische kranten.’

In het tweede jaar breid je je specialisatie uit. Je verdiept je in aspecten van de taal en cultuur van het Midden-Oosten. Hierbij komen bijvoorbeeld ook films, televisie en muziek aan bod. Bij de verschillende vakken is steeds aandacht voor de actualiteit in de regio. Daarnaast volg je een aantal gemeenschappelijke vakken op het gebied van geschiedenis, literatuur, cultuur, maatschappij en godsdienst. In het tweede semester van het tweede jaar krijg je de kans om je kennis van het Arabisch in de praktijk te testen en verder uit te breiden. Je reist naar Cairo of Rabat, waar je een speciaal programma volgt en intensief werkt aan je lees-, spreek-, luister- en schrijfvaardigheid.

De helft van het derde jaar besteed je aan vakken die je zelf binnen of buiten de opleiding kiest. Op deze manier kun je je specialisatie verdiepen of juist verbreden. Daarna sluit je je bachelor af met een eindwerkstuk waarvoor je onderzoek doet. In het werkstuk laat je zien dat je een academicus bent: je kunt gericht informatie zoeken, kritisch analyseren en zowel schriftelijk als mondeling op heldere wijze verslag doen van je bevindingen. Je kunt ook een samenvatting in het Arabisch produceren van je bevindingen.

Onderwijsvormen

Je studeert in principe 40 uur per week. Een volle werkweek dus. In je eerste jaar besteed je in de collegeweken ongeveer 16 uur aan hoorcolleges en werkcolleges. De rest van de studieweek bereid je die zelfstandig voor. Daar hoort ook bij dat je de opgegeven teksten bestudeert en opdrachten uitvoert. De hoorcolleges zijn voor de grote lijnen, in de werkcolleges ga je meer interactief aan de slag. Een aantal van de colleges is Engelstalig.

Abdulhamit Yücel

Student

Abdulhamit Yücel

"Het leukste vak tot nu toe vond ik het History of the Middle East 1, over de groei van het Ottomaanse Rijk vanaf de geboorte van de profeet Mohammed in 571 tot 1500. Het was wel even pittig dat je direct Engelse literatuur en colleges krijgt. Mijn Engels was niet heel goed, maar gelukkig wen je er snel aan. Nu vind ik het niet meer lastig."

Tsolin Nalbantian

Docent Midden-Oostenstudies

Tsolin Nalbantian

"Ik geef het vak Geschiedenis van het Midden-Oosten. Dit is een groot onderzoeksvak dat zich op de hele regio focust. Geografisch gezien betekent dat van Marokko tot aan Iran. We bestuderen de periode van de 18e eeuw tot het heden. Naast de geschiedenis krijgen de studenten ook een introductie op het grotere veld van Midden-Oostenstudies."

"Zo maken ze ook kennis met de cultuur en politiek. Studenten zijn hier heel enthousiast over omdat ze kennis maken met de verschillende onderzoeksgebieden en er langzaam maar zeker achter komen waar hun passie ligt."

Laura van Alfen

Student

Laura van Alfen

"Midden-Oostenstudies in Leiden heeft een heel uitgebreid programma en biedt de mogelijkheid veel verschillende talen te leren. Daarnaast is er ook een culturele en religieuze afstudeerrichting. Naast je eigen track is er veel vrijheid om er bijvoorbeeld extra vakken van andere tracks te volgen. Zo heb ik gekozen voor Perzisch, maar begin ik volgend jaar ook met het leren van Turks. In mijn eerste jaar heb ik ook al een aantal vakken gevolgd van de culturele en religieuze tracks. Er is enorm veel vrijheid om jezelf te blijven uitdagen omdat er veel ruimte en vrijheid is om de studie in te delen zoals jij wilt."

Studiebegeleiding

Je komt samen met een aantal andere eerstejaarsstudenten in een kleine groep met een eigen mentor. De mentoren zijn meestal ouderejaarsstudenten die je op weg helpen in je studie. In de mentorgroep oefen je onder andere academische vaardigheden: van correcte literatuurverwijzingen tot het schrijven van een wetenschappelijk betoog. Ook is de mentorgroep een goede manier om je studiegenoten te leren kennen.

De studieadviseur van de opleiding helpt je met zaken als keuzemogelijkheden, studieproblemen, studievertraging en studiestaking.

Ook buiten je studie kun je terecht voor ondersteuning, bijvoorbeeld bij de studentendecaan of studentenpsycholoog. Heb je een functiebeperking? Fenestra Disability Centre staat voor je klaar met speciale regelingen, advies en een luisterend oor.

De POPcorner is een laagdrempelig ondersteuningspunt ván studenten vóór studenten. Er zijn locaties in Leiden en Den Haag. De POPcorner helpt je bij het vinden van je weg binnen de faculteit en tijdens je studie. Daarnaast worden allerlei activiteiten georganiseerd waarmee je kunt werken aan jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling, zoals lezingen en workshops.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.