Universiteit Leiden

nl en

Koreastudies (BA)

Studieprogramma

Binnen de opleiding Koreastudies maak je kennis met verschillende vakgebieden. Je verdiept je in taalvaardigheid, letterkunde, geschiedenis, cultuurkunde of sociale wetenschappen.

Gedetailleerd programma

Hieronder vind je een overzicht van het curriculum. Wil je een gedetailleerde beschrijving van de vakken? Bezoek dan onze Studiegids. Let op: dit is het programma van het huidige studiejaar. Het programma van volgend jaar kan verschillen.

Verdiep dan je kennis met extra colleges bij je eigen opleiding of kies bij een andere opleiding een vak dat past bij jouw specialisatie, bijvoorbeeld op het gebied van literatuur of geschiedenis. Je maakt je keuze uit speciaal samengestelde pakketten (minoren), maar je kunt ook zelf een pakket samenstellen.

Tijdens een stage werk je voor een aaneengesloten periode bij een organisatie, bijvoorbeeld een ministerie, internationaal bedrijf of ontwikkelingsorganisatie. Een goede manier om te ontdekken hoe het werk je bevalt. De inhoud van de stage spreek je af met je studieadviseur. De Studenten Loopbaan Service helpt je graag om een geschikte stageplek te vinden. 

Alleen in Leiden kun je je wetenschappelijke én kunstzinnige talenten tegelijk ontwikkelen. Naast je studie in Leiden kun je vakken volgen aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.

Als je naar Korea gaat, leer je de taal en het land pas echt goed kennen. De opleiding stelt het dan ook verplicht voor studenten om het tweede semester van het tweede jaar aan een Zuid-Koreaanse universiteit te studeren. Hiervoor heeft de opleiding een uitwisselingsprogramma opgezet. Als student Koreastudies krijg je een beurs voor je buitenlandverblijf. Ook de Koreaanse overheid biedt beurzen aan buitenlandse studenten die komen voor studie van de taal.

Senna van Dam

Student

Senna van Dam

"Ik loop stage bij Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden. Mijn stagebegeleider is de conservator voor Aziatische keramiek, van haar leer ik ontzettend veel. Zij neemt me overal mee naartoe en stelt me voor aan handelaren die in het museum komen kijken. Hierdoor heb ik ook al wat contacten opgedaan. Er is momenteel een tentoonstelling over Koreaanse keramiek, en hier mocht ik aan meewerken. Het is een speciale ervaring, want veel van de objecten uit het National Museum of Korea zijn voor het eerst in Europa!"

Ifang Bremer

Alumnus

Ifang Bremer

"Een van de interessantste vakken vond ik het derdejaarsvak Leiden Initiative on Northern Korea, dat gaat over de grensregio China en Noord-Korea. Veel mensen denken dat Noord-Korea heel gesloten is en dat mensen de grenzen niet overkomen. Maar als je beter kijkt, zie je dat er veel contact is tussen Noord-Koreanen en Chinezen. We lazen veel artikelen waaruit bijvoorbeeld bleek het gebruik van de grenzen vanaf de Middeleeuwen veranderde. Ook analyseerden we documenten van de CIA die openbaar waren gemaakt."

Een aantal vakken uitgelicht

In drie werkgroepen leer je Koreaans lezen en vertalen, spreken en schrijven, en verstaan. Door middel van onder andere rollenspellen, het vertalen van teksten, en uitspraakoefeningen bouw je je taalkennis op.

In dit vak maak je kennis met belangrijke literaire en cultuurhistorische teksten (in vertaling). Er is veel aandacht voor de plaats van teksten in de Koreaanse cultuur, en ook de interpretatieproblematiek komt hier ter sprake.

Een overzicht van de geschiedenis van Korea na 1876. We behandelen de politieke, economische en maatschappelijke hervormingen in Korea. Centrale thema’s zijn imperialisme en kolonisatie, nationalisme en moderne natievorming, collaboratie en verzet, nationale tweedeling en de Koude Oorlog.

Programmaoverzicht

Taalverwerving

Taalkennis is de basis van de studie. Je leert natuurlijk de taal spreken, maar je leert ook teksten lezen in verschillende registers.

De opleiding verwacht van aankomende studenten dat zij in de eerste week van september, maar in ieder geval vóór de start van de colleges in het eerste jaar, het Koreaanse alfabet (Hangeul) beheersen. Dit houdt in: het alfabet kunnen lezen, schrijven en uitspreken. Ter voorbereiding kan deze module gebruikt worden.

Letterkunde

Je maakt kennis met Koreaanse poëzie, zoals het veelal gezongen gedicht shijo en de kasa. Ook lees je moderne Koreaanse literatuur.

Geschiedenis

In de geschiedenisvakken bestudeer je de rijke geschiedenis, uiteindelijk leidend tot de tweedeling in het communistische Noord-Korea en het kapitalistische Zuid-Korea.

Cultuurkunde

Je verdiept je kennis van de hedendaagse cultuur door ook in te zoomen op de culturele tradities en het materiele erfgoed van het land.

Sociale wetenschappen

Je leert Noord- en Zuid-Korea lezen als elkaars ideologische, politieke, maatschappelijke en economische tegenpolen.

Klik op de loep voor een vergroting.

Hoe vul jij je keuzeruimte in?

Ben je eenmaal begonnen met Koreastudies, dan krijg je veel vrijheid om zelf de inhoud van je studie te bepalen. In het derde jaar van je bachelor heb je een keuzeruimte van 30 studiepunten. Je vult die voor een belangrijk deel zelf in met:

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.