Universiteit Leiden

nl en

Koreastudies (BA)

Na je studie

En dan ben je afgestudeerd koreanist! Je bezit kennis van een bijzonder en belangrijk land. Bovendien ben je een onafhankelijke, kritische denker en onderzoeker. Dat maakt je geschikt voor veel verschillende functies.

Wat weet je en kun je na je bachelordiploma?

Bachelors Koreastudies krijgen door hun beheersing van de Koreaanse taal toegang tot uiteenlopende aspecten van de Koreaanse cultuur in heden en verleden. Zij hebben inzicht in ten minste één van de deelgebieden van de Koreaanse Studies en beschikken over een scala van algemene en academische vaardigheden. Hun inzicht in de historische ontwikkelingen en maatschappelijke verhoudingen in Korea leidt ook tot inzicht in de problematiek van de bestudering van vreemde culturen.

Toekomstperspectief

Wil je een volledige academische opleiding? Dan ga je na je bachelor door met een masteropleiding. Na een succesvol afgeronde masteropleiding ontvang je de titel Master of Arts (MA). Met een masteropleiding op zak heb je meer kans op een baan op academisch niveau.
Lees meer over onze masteropleidingen

Waar je later werkt, hangt af van je eigen interesses, kennis en vaardigheden en de keuzes die je maakt. Studenten die deze opleiding volgen, komen dan ook terecht in uiteenlopende sectoren en beroepen.
Lees meer over de arbeidsmarkt

Roderik Kelder

Alumnus

Roderik Kelder

"Ik ben management trainee bij EVG Start, een bedrijf dat hoogopgeleide trainees klaarstoomt voor de arbeidsmarkt. Ik haal veel voldoening uit mijn werk, omdat het een combinatie is van analyseren, organiseren en verandermanagement. Daarbij komen de analytische vaardigheden, die ik tijdens de studie heb opgedaan, heel goed van pas. Zo kan ik goed problemen herkennen en aanpakken. Bij verandermanagement heb je vaak te maken met weerstand. Ook daarbij komt mijn studie van pas. Je leert in een cultuurstudie als Koreastudies hoe je goed met andere culturen en eventuele weerstand omgaat. Dat je goed moet luisteren en de situatie moet begrijpen, voordat je een oordeel velt. Het gaat erom dat mensen zich gehoord voelen. Doordat je je leert in te leven in vreemde culturen, kun je op een zelfverzekerde manier met vreemde situaties omgaan."

Maaike de Vries

Alumna

Maaike de Vries

"De studie heeft me goed voorbereid op het werk dat ik nu doe. Vanuit de faculteit worden carrièredagen georganiseerd om je voor te bereiden op de arbeidsmarkt. Alumni komen bijvoorbeeld vertellen over hun werk. Daarnaast organiseert de universiteit workshops over hoe je jezelf kan presenteren en hoe je een goed cv opstelt. Koreastudies heeft een alumnivereniging, voor netwerksessies en het verspreiden van interessante vacatures onder alumni. Ik werd vanuit de opleiding gemotiveerd om mijn doel te bereiken. Toen er een PhD-positie vrij kwam, werd mij dit onder de aandacht gebracht door mijn docenten. Zij wisten hoe graag ik dit wilde en waren heel behulpzaam, onder andere met het schrijven van referentiebrieven."

Ontdek je toekomst op het Humanities Career Event

Op ons jaarlijkse Humanities Career Event kom je in contact met bedrijven en organisaties. Tijdens workshops, trainingen en voorlichtingen leer je je voor te bereiden op de arbeidsmarkt en ontdek je je carrièremogelijkheden na je afstuderen.

Bekijk het videoverslag van het Humanities Career Event 2019

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Loopbaanbegeleiding

Als student Geesteswetenschappen kun je bij de Studenten Loopbaan Service Geesteswetenschappen terecht voor advies en begeleiding bij het vinden van (internationale) stages en werk. Daarnaast geeft de Loopbaan Service workshops en voorlichtingen over arbeidsmarktoriëntatie en solliciteren.

De Loopbaan Service helpt je met het voorbereiden op de arbeidsmarkt. En uit ons arbeidsmarktonderzoek blijkt: voorbereiding werkt!

Wij maken gebruik van cookies. Lees de voorwaarden