Universiteit Leiden

nl en

Koreastudies (BA)

Over de opleiding

In de opleiding Koreastudies verdiep je je in de Koreaanse taal en schrift. Je ontdekt de literatuur, de cultuur en de boeiende geschiedenis van een land op het kruispunt van wereldculturen. En je leert de Korea’s van nu kennen en begrijpen.

Opbouw van de bacheloropleiding

In je eerste jaar krijg je een intensieve introductie in de Koreaanse taal. Het Koreaanse schrift, het han’gŭl, heb je snel onder de knie. Je woordenschat uitbreiden is een taaiere klus. Langzaam maar zeker kun je de taal begrijpend lezen. Je maakt kennis met de Koreaanse geschiedenis en samenleving. Ondertussen leer je ook een aantal cruciale academische vaardigheden: het opzoeken, selecteren, bestuderen en beoordelen van informatie en daarover zowel mondeling als schriftelijk verslag uitbrengen. 

Na het eerste semester van het tweede jaar ga je naar Zuid-Korea om een semester in Seoul te studeren. Daar verbeter je je taalvaardigheid en bereid je je voor op je specialisatie. Vanaf het tweede jaar verschuift het accent geleidelijk naar een meer inhoudelijke bestudering van Korea vanuit verschillende invalshoeken. Je kunt je concentreren op het hedendaagse of historische Korea, op taal- of letterkunde, op cultuurgeschiedenis, of politieke geschiedenis of op internationale relaties, op antropologische of cultuurwetenschappelijke onderwerpen.

In je derde jaar schrijf je een eindwerkstuk, waarmee je de bachelor afsluit. Het onderwerp bepaal je samen met je docent en sluit aan bij je specialisatie en eigen interesse. In het werkstuk laat je zien dat je een academicus bent: je kunt gericht informatie zoeken, deze kritisch analyseren en zowel schriftelijk als mondeling op heldere wijze verslag van je onderzoek doen.

Voorbeelden van afstudeeronderwerpen

  • Schoonheidsidealen en plastische chirurgie in Zuid-Korea
  • De literaire weerslag van de Koreaanse Oorlog
  • Economische relaties van Noord-Korea met China
  • Het ontstaan en de ontwikkeling van het christendom en het op het christendom geïnspireerde nationalisme in Korea (1884-1919)

Carlijn Gouverne

Ouderejaarsstudent Koreastudies

Carlijn Gouverne

"Ik heb het erg naar mijn zin bij de opleiding. Wat ik goed vind is de verdeling tussen het leren van de taal en de wat meer inhoudelijke vakken. Ik kan niet goed verklaren waarom, maar het vak Moderne Geschiedenis spreekt mij enorm aan."

Sander Breeuwer

Derderjaarsstudent Koreastudies

Sander Breeuwer

"In het tweede semester van het tweede jaar ga je een half jaar naar Korea als verplicht onderdeel van de studie, om je taalvaardigheid te vergroten. Hier krijg je ook een beurs voor. Die ervaring was erg leuk en waardevol. Je volgt een half jaar lang taallessen op de taalkunde-afdeling van een Koreaanse universiteit."

"Daarnaast kan je deelnemen aan diverse studentenverenigingen, waar je veel Koreaanse contacten opdoet. Door elke dag bezig te zijn met de Koreaanse taal, zowel in de lessen als in je vrije tijd, merk je dat je ontzettend snel vooruit gaat. En dat maakt je gemotiveerd en enthousiast om door te gaan."

Onderwijsvormen

Als student Koreastudies studeer je in principe 40 uur per week. Een volle werkweek dus! Je besteedt ongeveer 14 uur per week aan colleges, werkgroepen en tentamens. De rest van de studieweek bereid je die zelfstandig voor.

In hoorcolleges vertelt de docent over de hoofdlijnen van een onderwerp. In de werkcolleges bevraag je kritisch de bestudeerde stof en discussieer je erover met je studiegenoten. Verder maak je schriftelijke werkstukken en houd je mondelinge presentaties.

Studiebegeleiding

Een mentor of tutor helpt je samen met een groepje eerstejaarsstudenten op weg in je studie. In de mentorgroep oefen je academische vaardigheden: van correcte literatuurverwijzingen tot het schrijven van een wetenschappelijk betoog.

De studiecoördinator van de opleiding helpt je met zaken als keuzemogelijkheden, studieproblemen, studievertraging en studiestaking.

Ook buiten je studie kun je terecht voor ondersteuning, bijvoorbeeld bij de studentendecaan of – psycholoog. Heb je een functiebeperking? Fenestra Disability Centre staat voor je klaar met speciale regelingen, advies en een luisterend oor.

Wij maken gebruik van cookies. Lees de voorwaarden