Universiteit Leiden

nl en

Japanstudies (BA)

Over de opleiding

In de opleiding Japanstudies leer je de Japanse taal en het geschrift. Je bestudeert de geschiedenis, literatuur, kunst en de godsdiensten. Ook ontdek je het Japan van nu, zodat jij begrijpt waarom in Japan de dingen altijd nét even anders gaan dan in Europa.

Opbouw van de bacheloropleiding

  • Je besteedt veel tijd aan het leren van het moderne Japans.
  • Naast het leren van de taal maak je in je eerste jaar kennis met de geschiedenis van Japan, de kunst en maatschappelijke ontwikkelingen.
  • Je leert de wetenschappelijke benaderingen op de verschillende vakgebieden en ontwikkelt academische vaardigheden zoals kritisch lezen, analyseren en correct argumenteren. Deze vaardigheden komen je zowel tijdens je studie als daarna van pas.

In het tweede en derde jaar blijft taalverwerving een belangrijk onderdeel van je studie. Aan het eind van het tweede jaar gaan alle studenten die hun propedeuse in anderhalf jaar gehaald hebben voor drie maanden naar Japan. Zo leer je de taal en het land pas echt goed kennen!
Daarnaast heb je binnen je studie veel ruimte om je eigen accent aan je studie te geven. Uit meerdere disciplines kies je er in je tweede jaar minimaal twee waarin je je gaat verdiepen.

In je derde jaar specialiseer je je in één van de twee disciplines die je in het tweede jaar gekozen hebt. Ook schrijf je een bacheloreindwerkstuk, waarmee je de bachelor afsluit. Het onderwerp valt binnen een van de twee disciplines waarin je je tijdens het tweede jaar verdiept. In het werkstuk laat je zien dat je een academicus bent: je kunt gericht informatie zoeken, deze kritisch analyseren en zowel schriftelijk als mondeling op heldere wijze verslag doen.

Voorbeelden van werkstukonderwerpen

  • Japan en China: Welke factoren waren van invloed op hun militaire modernisering?
  • De strijd tegen Yakuza: burgerbewegingen in opkomst
  • De realiteit van werkende moeders in Japan
  • Genderrollen in anime: De jaren ’80 versus nu

Anne en Jeroen vertellen je alles over de opleiding Japanstudies

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Nieuwsgierig? Bekijk thuis de studiematerialen!

Ga alvast aan de slag met de oefenmodule. In deze module zijn taaloefeningen te vinden waarmee je het Katakana schrift en het Hiragana schrift kunt leren lezen en schrijven. Van studenten die beginnen aan de BA Japanstudies wordt verwacht dat zij deze twee schriften kunnen lezen én schrijven voordat zij aan de opleiding beginnen.

Voor het inhoudelijke vak Japanse Geschiedenis tot 1868 is het boek A Concise History of Japan van Brett Walker verplicht. Als je hier interesse in hebt, is het boek misschien te leen in een bibliotheek bij jou in de buurt. Dit boek is ook online verkrijgbaar, waarbij je vaak het eerste hoofdstuk kunt lezen.

Onderwijsvormen

Als student Japanstudies studeer je in principe 40 uur per week. Een volle werkweek dus! Je besteedt ongeveer 16 uur per week aan colleges en werkgroepen. De rest van de studieweek is zelfstudie.

In hoorcolleges is de docent aan het woord over zijn vakgebied. Je bereidt je voor door thuis artikelen en boeken te bestuderen. In de werkcolleges ga je verder met de stof aan de slag; hierover discussieer je met je studiegenoten. Verder maak je schriftelijke werkstukken en houd je mondelinge presentaties.

Meike van de Goorbergh

Tweedejaars

Meike van de Goorbergh

"Japanstudies is echt een academische opleiding en geen taalschool. In het begin van de opleiding, met name in je eerste jaar, ben je veel bezig met de grammatica erin stampen, de geschriften leren, geschiedenis, kunst en (sociale) cultuur. In het tweede jaar beginnen de serieuze essays en ga je dieper in op onderwerpen zoals de taalkunde van Japan, de economie, sociologie, politiek en kunst. Je hebt zo’n zeven à acht vakken per semester en het is hard leren."

Jos Schouwstra

Student

Jos Schouwstra

"In het eerste jaar volg je algemene vakken over de Japanse cultuur, sociologie, kunst, geschiedenis en taal. In het tweede jaar kun je je eigen richting kiezen. Ik volg nu de track ‘Society and culture’, om de maatschappij goed te leren kennen."

"Ik vind het interessant om te leren wat de mechanismes zijn achter de cultuur. Hoe komt de cultuur tot stand? Hoe is het veranderd en waardoor? In het derde jaar is het de bedoeling dat je alle kennis die je hebt opgedaan, toepast in je eindscriptie. In elke track is er veel aandacht voor taal. Immers, zonder de taal te begrijpen, kun je het land niet goed bestuderen. Daarnaast leer je in deze opleiding academische vaardigheden, zoals onderzoek doen en analyses uitwerken."

Dr. Aya Ezawa

Docent

Dr. Aya Ezawa

"In mijn colleges over de hedendaagse Japanse maatschappij komen de aardbeving en tsunami van 11 maart 2011 aan bod, naast onderwerpen als veranderingen in huwelijk en gezinsleven, etniciteit en identiteit, en globalisering. Wat dit onderwerp zo interessant maakt is dat we niet alleen iets leren over de vernietigende kracht van tsunami’s, maar ook over de manier waarop een samenleving omgaat met een ramp van deze orde."

Studiebegeleiding

Je komt samen met een aantal andere eerstejaarsstudenten in een kleine groep met een eigen mentor. De mentoren zijn meestal ouderejaarsstudenten die je op weg helpen in je studie. In de mentorgroep oefen je onder andere academische vaardigheden: van correcte literatuurverwijzingen tot het schrijven van een wetenschappelijk betoog. Ook is de mentorgroep een goede manier om je studiegenoten te leren kennen.

De studiecoördinator van de opleiding helpt je met zaken als keuzemogelijkheden, studieproblemen, studievertraging en studiestaking.

Ook buiten je studie kun je terecht voor ondersteuning, bijvoorbeeld bij de studentendecaan of studentenpsycholoog. Heb je een functiebeperking? Fenestra Disability Centre staat voor je klaar met speciale regelingen, advies en een luisterend oor.

De POPcorner is een laagdrempelig ondersteuningspunt ván studenten vóór studenten. Er zijn locaties in Leiden en Den Haag. De POPcorner helpt je bij het vinden van je weg binnen de faculteit en tijdens je studie. Daarnaast worden allerlei activiteiten georganiseerd waarmee je kunt werken aan jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling, zoals lezingen en workshops.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.