Universiteit Leiden

nl en

Digitalisering, Data en Governance (BSc)

Over de opleiding

Hoe kunnen we algoritmen meer transparant maken? Hoe pakken we digitale ongelijkheden in de samenleving aan? Welke kansen biedt het gebruik van data om gezondheidsproblemen te voorkomen en de volksgezondheid te verbeteren? In andere woorden: Hoe kunnen we data en de digitalisering inzetten om het openbaar bestuur beter te laten functioneren? Dit is de centrale doelstelling van de specialisatie Digitalisering, Data en Governance.

De specialisatie Digitalisering, Data en Governance richt zich op bestuurlijk-digitale vraagstukken. Digitalisering, Data, en Governance is een specialisatie binnen de bacheloropleiding Bestuurskunde. Bestuurskunde vormt de basis van het programma, kennis van de digitale wereld versterkt het curriculum.

Als DDG’er maak je moeiteloos de koppeling tussen de digitale wereld en de wereld van politiek en beleid. Tijdens de driejarige bacheloropleiding word je zowel getraind in de bestuurlijke kant van maatschappelijke vraagstukken als in de digitale aspecten.

Hieronder verstaan we dat je consistent kunt redeneren en beleidsoplossingen kunt formuleren op basis van solide empirische, begrip van het digitale domein en data-driven analyses. Je combineert die domeinkennis met inzichten vanuit vakgebieden als publiek management, politicologie, ethiek en recht.

Opbouw programma van de specialisatie Digitalisering, Data, en Governance

Digitalisering, Data en Governance is een specialisatie binnen de bacheloropleiding Bestuurskunde. De basis van de studie is voor alle Bestuurskundestudenten hetzelfde. 2/3e deel volgen studenten gemeenschappelijk. 1/3e deel van de vakken verschilt per specialisatie (DDG, EBM of BBO). Net als bij BBO en EBM is een deel van de vakken en literatuur in het Engels. In de DDG specialisatie wordt iets meer Engels gebruikt dan bij de andere specialisaties.

Net als de bacheloropleiding Bestuurskunde duurt Digitalisering, Data en Governance drie jaar. Je krijgt een mix van ongeveer 60% Bestuurskundevakken en 40% ‘digitale’ vakken. Bestuurskundevakken zijn onder andere Organisatietheorie en Publiek Management. De DDG specialisatie kent vakken als de Digital State en Data Driven Policy and Services. De integratieve projecten en het bachelorproject aan het einde van de drie studiejaren verbinden de wereld van de bestuurskunde en digitalisering.

Onderwijsvormen

Het academisch jaar heeft 2 semesters van elk 2 blokken. Per week heb je gemiddeld 13 ‘contacturen’, oftewel fysieke college-uren. Tijdens de contacturen volg je hoor- en werkcolleges. De overige tijd heb je hard nodig om te studeren. Zelfstandig of samen met medestudenten bereid je werkgroepen, colleges of practica voor. Je gaat erop uit voor onderzoek, interviewt professionals uit het werkveld of neemt deel aan een simulatie.

De bacheloropleiding is kleinschalig en persoonlijk; je wordt intensief begeleid door een vaste docent-mentor en studentmentor tijdens het eerste jaar. Wij dagen je met vernieuwend onderwijs uit om academische en professionele vaardigheden ‘spelenderwijs’ aan te leren. Sommige blokken worden afgesloten met een traditioneel tentamen, maar het kan ook een groepsopdracht zijn of een individuele, creatieve opdracht. Een vlog of podcast bijvoorbeeld. Meteen in het eerste jaar bestudeer je actuele kwesties en ontrafelt ze op interactieve wijze in groepsverband. Je versterkt je presentatievaardigheden, gaat debatteren, en je doet mee aan simulaties. Natuurlijk komt er klassiek papierwerk aan te pas. Maar we zoeken altijd naar aansluiting met de moderne werkpraktijk. Je gaat erop uit! Bezoek de Tweede Kamer, rechtbanken, ministeries, neem interviews af in het werkveld… de echte wereld als outdoor-collegezaal.

Studiebegeleiding

De bacheloropleiding is kleinschalig en persoonlijk. Zo volg je werkgroepen met niet meer dan vijfentwintig studenten. Daarnaast krijg je in het kader van het mentoraat een jaar lang intensieve begeleiding van een studentmentor en docenttutor. Tijdens wekelijkse bijeenkomsten in het eerste semester wordt je wegwijs gemaakt binnen de universiteit en leer je academische vaardigheden aan. Daarnaast leer je elkaar ook beter kennen via de sociale activiteiten, die vaak een link hebben met het studieprogramma of Den Haag/ Leiden. Voor praktische vragen kan je altijd terecht bij je studentmentor en de docenttutor kan je verder adviseren over studie-inhoudelijke zaken. Kortom, het mentoraat geeft je een goede start en landing binnen zowel het studieprogramma als de universiteit! Ervaren studieadviseurs helpen bij studie- of persoonlijke omstandigheden. In het tweede en derde jaar krijg je begeleiding bij het opstellen van je studieplan.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.