Universiteit Leiden

nl en

Vijf nieuwe Teaching Fellows benoemd

Max van Lent, Aris Politopoulos, Emily Strange, Claire Vergerio en Astrid Van Weyenberg zijn toegetreden tot de Leiden University Teachers’ Academy. Docenten van deze Academy wisselen ervaringen uit, kunnen zich verder ontwikkelen en delen hun kennis en kunde met de rest van de universiteit, bijvoorbeeld via het Leiden Teachersblog.

De Leiden University Teachers’ Academy (LTA) bestaat uit 25 Teaching Fellows, waar de nieuwe docenten er vijf van zijn. Elk jaar worden vier nieuwe fellows geselecteerd uit voordrachten van de faculteiten. Fellows zetten zich actief in voor onderwijsvernieuwing, delen hun ervaringen en zoeken naar samenwerking met andere docenten binnen en buiten hun eigen discipline. De winnaar van de LUS Onderwijsprijs, dit jaar Emily Strange, wordt ook altijd automatisch Teaching Fellow.

De Teaching Fellows krijgen een subsidie van 25.000 euro voor het uitvoeren van een of meer projecten op het gebied van onderwijsvernieuwing. De vijf nieuwe leden dienden al een project in waar zij mee aan de slag willen.

Max van Lent

Max van Lent is econoom bij de faculteit Rechtsgeleerdheid. Als Teaching Fellow wil hij het mentoraatprogramma van deze faculteit verbeteren zodat eerstegeneratiestudenten zich beter thuis voelen en beter kunnen studeren.

Aris Politopoulos

Via gaming en storytelling wil Aris Politopoulos, docent Archeologie, studenten motiveren en laten leren. Twee jaar geleden is hij daarom al eens genomineerd voor de LUS-onderwijsprijs. Zijn onderwijsvernieuwing richt zich op storytelling en playful methodologies waardoor studenten kunnen leren hun vakgebied en kennis voor een breder publiek toegankelijk te maken.

Emily Strange

Emily Strange won dit jaar de LUS onderwijsprijs. Zij is docent bij het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden en de master Industrial Ecology. Zij kreeg de prijs vanwege haar enorme enthousiasme voor haar vak. Als docent wil zij alle studenten betrekken en motiveren, ook de dromers en de studenten die niet per se een standaard route volgen.

Claire Vergerio

Universitair docent Politieke Wetenschappen, Claire Vergerio, ontwikkelt een onderwijskundige handreiking voor docenten om inclusief onderwijs voor internationale groepen te ontwerpen. Ze richt zich daarbij vooral op onderwijs waarbij gemakkelijk polarisatie en discussie ontstaat vanwege gevoelige en persoonlijke thema’s. Denk aan politiek, gender, oorlog, geschiedenis en identiteit. Haar bevindingen zijn relevant voor alle docenten die met internationale studenten werken.

Astrid Van Weyenberg

Astrid Van Weyenberg is een betrokken en innovatieve docent bij de opleiding Film- en Literatuurwetenschap. Daarnaast is zij coach voor nieuwe docenten bij Geesteswetenschappen. Via het ontwikkelen van podcasts wil zij studenten stimuleren op een (inter)actieve en verdiepende manier met de stof bezig te zijn. Ook leren zij op deze manier wetenschappelijke resultaten begrijpelijk te maken voor een breed publiek. Studenten leren met en van elkaar (peer learning). Van Weyenberg werkt haar project uit tot een vakoverstijgende methode voor iedereen binnen en buiten Universiteit Leiden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.