Universiteit Leiden

nl en

Meertaligheid van Friese kinderen: Evelyn Bosma wint Keetje Hodshonprijs

Postdoc en taalwetenschapper Evelyn Bosma ontvangt voor haar proefschrift de Keetje Hodshonprijs. Voor haar onderzoek over meertaligheid van Friese kinderen won Bosma eerder al de Klokhuis Wetenschapsprijs en de Wetenschapsprijs Campus Fryslân.

Voor haar proefschrift onderzocht Bosma de meertaligheid van Friese kinderen: zij groeien thuis op met het Fries en op school met het Nederlands. Brengt dit voordelen met zich mee, of juist nadelen? En waar komen deze verschillen vandaan?  

Bosma werkte verder aan dit onderzoek tijdens haar postdoc en nam verschillende taal- en cognitieve tests af bij leerlingen tussen de negen en twaalf jaar om de verschillende aspecten van deze meertaligheid in kaart te brengen. Voor dit onderzoek gebruikte ze onder meer eye-tracking. Met deze nieuwe techniek kon ze de oogbeweging van kinderen te volgen terwijl zij zinnen lazen in het Fries en het Nederlands en was ze in staat om te meten hoe snel zij woorden in een bepaalde taal registreerden. Doordat Bosma in haar onderzoek naar twee talen keek die sterk met elkaar verwant zijn, is er nu een beter algemeen inzicht in hoe kinderen, en dus mensen, woorden opslaan in hun geheugen.

‘Een energieke en veelzijdige onderzoeker’

De Boers proefschrift, Bilingualism and cognition: the acquisition of Frisian and Dutch, wordt omschreven als ‘zeer goed opgezet’ en ‘zeer gedetailleerd geanalyseerd’. De keuze om het Nederlands en het Fries te onderzoeken is uniek, meestal gaan studies over meertaligheid namelijk in op situaties van twee standaardtalen, in plaats van een landstaal en regiotaal. Bosma’s onderzoeksresultaten reiken echter veel verder dan de Friese context, omdat steeds meer kinderen meertalig opgroeien.  

De Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, die de prijs uitreikt, spreekt waardering uit voor Bosma’s onderzoek maar ook voor haar energie en veelzijdigheid. Haar publicaties over dit onderwerp vielen ook op: alle kernhoofdstukken van haar proefschrift zijn verschenen in vooraanstaande internationale wetenschappelijke tijdschriften, een groot deel zelfs al voor haar promotiedatum. 

Bekroond werk

Voor een van de, reeds benoemde, vervolgstudies werkte Bosma samen met alumna taalwetenschap Naomi Nota. Dit leidde niet alleen tot een internationale publicatie, maar ook tot veel aandacht in de Nederlandse media en de Klokhuis Wetenschapsprijs: 4000 jonge Klokhuis-kijkers kozen dit onderzoek als hun favoriet. 

Eerder won Bosma voor haar onderzoek de Wetenschapsprijs Campus Fryslân die wordt uitgereikt aan jonge wetenschappers in de regio Friesland. Vorige week is ze ook genomineerd is voor de Gratama Wetenschapsprijs van het Leids Universitair Fonds, deze wordt van het zomer uitgereikt aan een van de genomineerden. 

De Keetje Hodshonprijs wordt toegekend door de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (KHMW). De aanmoedigingsprijs is bedoeld voor onderzoekers die niet langer dan vijf jaar zijn gepromoveerd en een bijdrage leveren op het gebied van de geesteswetenschappen. Aan de prijs is een bedrag verbonden van €12.500. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.