Universiteit Leiden

nl en

Evelyn Bosma

Onderzoeker

Naam
Dr. E. Bosma
Telefoon
+31 71 527 2125
E-mail
e.bosma@hum.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0001-8550-3720

Evelyn Bosma is een Onderzoeker aan het Centre for Linguistics.

Meer informatie over Evelyn Bosma

Onderzoek

Als lid van het AThEME project doet Evelyn Bosma onderzoek naar de relatie tussen tweetaligheid en cognitive. Ze leidt momenteel twee onderzoeksprojecten. Het eerste project is een eye-trackingstudie naar het effect van cognaten op de leesvaardigheid van Fries-Nederlandse tweetalige kinderen. Het tweede project is een EEG-studie met Nederlands-Engelse tweetaligen naar de relatie tussen code-switching en cognitive control.

Onderwijsactiviteiten

Ze geeft de Onderzoeksgroep Nederlands als Tweede Taal en begeleidt stage- en scriptiestudenten, zowel op BA- als MA-niveau. Mocht je interesse hebben om stage te lopen of je scriptie te schrijven binnen het AThEME project, dan kun je contact met haar opnemen.

Curriculum vitae

Evelyn Bosma (Rotterdam, 1989) studeerde Taalwetenschap en Latijns-Amerikastudies aan de Universiteit Leiden. In 2017 verdedigde ze haar proefschrift (Fryske Akademy/UvA) over de taal- en cognitieve ontwikkeling van Fries-Nederlandse tweetalige kinderen, waarna ze postdoctoraal onderzoeker werd aan de Universiteit Leiden.

Activiteiten

Ze is de postdoc vertegenwoordiger in het LOT bestuur, redacteur van de LIBC nieuwsbrief en organisator van de LACG bijeenkomsten.

Prijzen en subsidies

In 2017 won ze de Wetenschapsprijs van de RUG/Campus Fryslân en de Best Poster Award op de TABU-dag.

Popularisering

Ze heeft artikelen geschreven voor Onze Taal en Sprachspiegel, en verschillende blogs geschreven voor Science Palooza, De AyO-tún, Leiden Language Blog en Meertalig.nl. Verder is ze geïnterviewd door de locale radio en een aantal kranten, waaronder Omrop Fryslân, Leeuwarder Courant, Leidsch Dagblad en Kennislink.

Onderzoeker

  • Faculteit der Geesteswetenschappen
  • Leiden Univ Centre for Linguistics
  • LUCL TCLA

Werkadres

Reuvens
Reuvensplaats 3-4
2311 BE Leiden

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.