Universiteit Leiden

nl en

‘Een goede les maakt je dag goed’

In september 2020 zijn de nieuwe tweejarige educatieve masters van start gegaan. Waarom zou je deze opleiding kiezen? We spreken een student van de educatieve master Frans en zijn schoolbegeleider.

Marloes Plomp is docent Frans, vakcoach en schoolbegeleider. Zij heeft zelf  jaren geleden de lerarenopleiding bij het ICLON gevolgd. Een schoolbegeleider helpt de docent-in-opleiding bij zijn of haar ontwikkeling tot docent. Bij intervisie op school bedenk je samen hoe je met verschillende situaties kunt omgaan. Een begeleider moet de docent ook beoordelen op basis van de verschillende rollen die een docent heeft.

Paras Dadra en Marloes Plomp

Paras Dadra is student Frans en doet de tweejarige educatieve master. Hij was niet meteen een fan van de taal: ‘Ik vond Frans eerst helemaal geen leuk vak, maar ik moest wel een taal kiezen om naar het vwo te kunnen gaan. Ik kreeg in 5 havo een docent bij wie je wel je best moest doen. Toen ik goed scoorde dacht ik: ik kan het wel en vind het ook leuk. Het eindexamen ging best goed. Ik heb ervoor gekozen om Frans te gaan studeren in Leiden, omdat de opleiding in Leiden heel goed staat aangeschreven. Pas op de universiteit leer je taalkundige frutsels en strikjes om je gesproken Frans op te leuken.’

Waarom ben je leraar geworden?

‘Ergens in 5 of 6 vwo kreeg ik het idee dat ik leraar wilde worden. Ik vind het leuk om op een school te werken; dat voelt heel vrij. Je hebt veel vrijheid in de lessen. Er is wel een programma, maar dat biedt genoeg ruimte voor mij om interessante dingen te bespreken. Zo leidt een artikel over eetgewoonten bijvoorbeeld tot een gesprek over de ramadan.’

Wat zijn leuke en minder leuke kanten van lesgeven?

‘Plezier en energie haal ik vooral uit het contact met leerlingen en collega’s. Een goede les maakt je dag goed, bijvoorbeeld als een leerling opeens heel goed scoort bij een toets.
Er zijn natuurlijk ook moeilijke situaties. Een jongen had bij het huiswerk duidelijk zomaar wat ingevuld. Toen ik daar wat van zei werd hij heel kwaad en emotioneel. Hij bleek het thuis moeilijk te hebben. Ik had geen idee dat je als leerling in zo’n situatie kon zitten. Maar het begrip komt als je met een leerling gaat praten.’

Waarom heb je gekozen voor de tweejarige educatieve master in plaats van de eenjarige lerarenopleiding na je vakmaster?

‘Ik heb vorig jaar de educatieve minor gedaan en daarmee een (beperkte) tweedegraads bevoegdheid behaald. Ik wilde toch een eerstegraads bevoegdheid halen, dus waarom niet meteen na de bachelor? Ik had in de minor al ervaring met lesgeven opgedaan. Het was prettig om te weten hoe de combinatie lesgeven en studeren is, want dit is best een zware master. Je hebt  een hoop pieken in drukte; er zijn veel dingen die af moeten zijn op een bepaald moment.’

Wat is er anders aan de tweejarige educatieve master, vergeleken met de eenjarige master en hbo-lerarenopleiding?

Paras: ‘De combinatie van studeren en werken is fijn. Het verdient beter dan de gemiddelde bijbaan. Je leert goed plannen. Je leert van jezelf wat je wel en niet kan; je leert je grenzen kennen. De docenten en het onderwijs zijn goed.

Marloes: ‘Bij een eenjarig traject is er weinig tijd, alles gaat heel snel. Op het hbo leer je meer over pedagogiek en adolescentiepsychologie. Hbo-studenten lopen veel stage en het is voor hen misschien makkelijker om te starten met lesgeven.’

Paras: ‘Je krijgt alle onderwijsgerelateerde vakken veel minder, maar qua vakkennis (van Frans) lopen we voor. Als academicus duurt het wat langer voordat je feeling krijgt met het lesgeven.’

Geef je online anders les dan wanneer je live voor de klas staat?

Paras: ‘Ik doe in een online les eigenlijk hetzelfde qua inhoud en ook qua didactiek. Helaas kun je in deze tijd met alle coronamaatregelen niet zoveel ervaringen uitwisselen met medestudenten, omdat je elkaar niet ontmoet, maar daar wordt in de online colleges wel veel ruimte voor geboden.’

Marloes: ‘Opdrachten met activerende werkvormen gaan heel moeilijk online. Leerlingen missen de interactie met elkaar. Er is best een hoge drempel om iets te zeggen in een online omgeving. De camera aanzetten vonden ze in het begin ook raar, maar als leraar wil je kunnen zien dat iedereen erbij is en meedoet.’

Wat vind je belangrijk in een leraar?

Paras: ‘Goede vakkennis en dat je boven de stof staat. Dit kan ervoor zorgen dat leerlingen met plezier naar de les komen.’

Marloes: ‘Dat leerlingen zich gehoord en gezien voelen. En natuurlijk vakkennis.’

Waarom zouden jullie mensen aanraden om leraar te worden?

Paras: ‘Het is een heel leuk beroep, en het is nodig dat meer academisch geschoolden voor de klas gaan staan.’

Marloes: ‘Soms heb je het niet door, maar je kunt echt iets betekenen in het leven van leerlingen. Je hebt veel vrijheid; het is geen standaard kantoorbaan. Je moet wel een soort passie hebben voor het lesgeven en het werken met pubers, wat best een lastige groep kan zijn.’

Leraar worden?

Ook interesse om leraar te worden? Kijk verder op onze website en lees meer over de verschillende mogelijkheden en opleidingstrajecten. Bovendien organiseert het ICLON meerdere voorlichtingsbijeenkomsten waar de studieadviseur samen met een student uitleg geeft over de trajecten en vragen beantwoordt. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.