Universiteit Leiden

nl en

Nederlands met een educatieve twist

In de nieuwe educatieve master Nederlands wordt een brug geslagen tussen wetenschappelijke kennis en didactiek. Deze tweejarige studie leidt op tot een eerstegraads onderwijsbevoegdheid, en geeft ook een goede basis voor beroepen in de educatie en voorlichting. Anneke Wurth (ICLON) en Sjef Barbiers (Opleiding Nederlandse Taal en Cultuur en Master Neerlandistiek) vertellen over de opleiding.

Wat is er bijzonder aan deze tweejarige educatieve master?

'In deze master worden vakinhoud (taalkunde, taalbeheersing, moderne en historische letterkunde) en vakdidactiek geïntegreerd bestudeerd. Dat betekent dat je vakinhoud direct kunt vertalen naar de onderwijspraktijk. Je stelt telkens de vraag: Hoe maak ik deze wetenschappelijke kennis toegankelijk en relevant in lesmateriaal en in de les? In het schakelvak ‘Reflectie op het schoolvak’ verdiep je je in de wetenschappelijke achtergronden van het schoolvak Nederlands. Welke wetenschappelijke inzichten en resultaten zitten er in het curriculum, en welke zouden erin moeten zitten? Vanaf het begin van de opleiding sta je voor de klas in de vorm van een baan of een stage, zodat je de integratie ook in de praktijk brengt. De tweejarige educatieve master komt precies op tijd: er is grote behoefte aan inhoudelijke vernieuwing om het vak Nederlands op de middelbare school aantrekkelijker te maken.
Je kunt de tweejarige educatieve master breed invullen maar je ook specialiseren in één van de vier vakgebieden van de Neerlandistiek. Uiteraard moet een docent Nederlands van alle vier de vakgebieden kennis hebben, dus hoe je de master precies invult hangt ook af van de bachelor die je gedaan hebt.'

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

‘Studenten met een bachelor Nederlands kunnen zich met deze master verder verdiepen in de Neerlandistiek en zich oriënteren op het onderwijs. Maar ook met verwante bacheloropleidingen zoals taalwetenschap of film- en literatuurwetenschap kun je deze master volgen na een pre-mastertraject op maat. Ook met een tweedegraads bevoegdheid behaald in het hbo kun je na een pre-master de opleiding volgen. Diverse maatwerktrajecten zijn bespreekbaar.’

Wat voor beroepsmogelijkheden hebben afgestudeerden van deze master?

‘Je behaalt met deze master, naast het masterdiploma van Nederlandse Taal en Cultuur direct ook een eerstegraadslesbevoegdheid, waarmee je les mag geven in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Maar de opleiding is ook interessant als je nog niet zeker weet of je voor de klas wilt staan. Afgestudeerden kunnen ook terecht als docent in andere onderwijsvormen, bijvoorbeeld hbo, maar ook bij bijvoorbeeld educatieve uitgeverijen, in onderwijsbeleids- of voorlichtende functies. Voor alle functies met een educatieve twist vormt deze master zo een goede basis.’

Wat hoop je dat deze opleiding gaat bijdragen?

Anneke Wurth: ‘Ik hoop dat afgestudeerden van deze master actuele wetenschappelijke kennis kunnen ontsluiten voor het schoolvak Nederlands, in de lespraktijk en ook in de ontwikkeling van ons schoolvak. Zij hebben geleerd om vakkennis in een educatief kader te plaatsen; ze slaan een brug tussen wetenschappelijke kennis en hoe leerlingen leren.Dit maakt dat deze studenten in de toekomst een betekenisvolle impuls kunnen gaan geven aan de ontwikkeling van ons schoolvak en de relevantie ervan voor de persoonlijke en maatschappelijke vorming van onze leerlingen in het voortgezet onderwijs.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.