Universiteit Leiden

nl en

Educatieve master Religie en Levensbeschouwing niet alleen om leraar te worden

De nieuwe tweejarige educatieve master Religie en Levensbeschouwing geeft studenten een goede basis om in het onderwijs, maar ook bijvoorbeeld bij musea te gaan werken. Marije Verkerk (ICLON) en Markus Davidsen (Geesteswetenschappen) vertellen wat er zo bijzonder is aan deze opleiding.

Waarom is deze opleiding opgezet?

‘Deze opleiding breidt de mogelijkheden voor studenten uit om als religiedeskundigen aan de slag te gaan in de samenleving. We willen graag dat meer academisch opgeleide docenten voor de klas komen bij het vak Godsdienst/Levensbeschouwing in het voortgezet onderwijs.  De opleiding biedt een brede oriëntatie op het onderwijs. Niet alleen lesgeven in het voortgezet onderwijs komt aan bod, je kunt je ook verdiepen in museumeducatie, projectmatig onderwijs, of onderwijsbeleid. Maar ook voor studenten die een andere baan overwegen – bijvoorbeeld bij een museum of bij de overheid – is deze opleiding geschikt. Studenten die onze opleiding hebben gevolgd beschikken over de nieuwste religiewetenschappelijke kennis en hebben de motivatie en vaardigheid om die kennis over te brengen op een divers publiek.’

Waarin verschilt de nieuwe tweejarige educatieve master van de eenjarige lerarenopleiding?

‘Met beide opleidingen behaal je een eerstegraadslesbevoegdheid. Maar waar de eenjarige opleiding specifiek gericht is op het voortgezet onderwijs, biedt de tweejarige opleiding een oriëntatie op de hele educatieve sector. De tweejarige educatieve master wijkt af van de eenjarige lerarenopleiding op vier punten:

  1. In de tweejarige master zijn de vakmaster Religious Studies en de lerarenopleiding geïntegreerd in één programma. Studenten kunnen dus direct na hun bachelor beginnen. Studenten volgen vakinhoudelijke vakken bij Religiewetenschappen tegelijk met educatieve vakken bij het ICLON.
  2. Naast de vanzelfsprekende aandacht voor religie en levensbeschouwing besteden we in de tweejarige opleiding ook veel aandacht aan burgerschapsvorming. Burgerschap  is een verplicht onderdeel van het onderwijs in Nederland, maar geen apart schoolvak. Burgerschapsonderwijs kan onderdeel zijn van vakken zoals geschiedenis en maatschappijleer, maar ook van godsdienst en levensbeschouwing. In deze opleiding maken de studenten zelf een lessenserie over burgerschap, naast het volgen van colleges daarover.
  3. Vanaf het begin van de opleiding leggen studenten een vakdidactisch dossier aan. Bij de onderwerpen die behandeld worden in het religiewetenschappelijke deel van de opleiding, bedenken ze meteen hoe ze hierover les kunnen geven.
  4. De studenten lopen – net als bij de eenjarige lerarenopleiding – verplicht stage op een middelbare school. Daarnaast is er de mogelijkheid om een kleine stage te lopen bij bijvoorbeeld een museum of uitgeverij, of kunnen ze een keuzevak volgen bij bijvoorbeeld museumstudies.

Door deze insteek hebben studenten aan het eind van de master niet alleen gedegen religiewetenschappelijke en didactische kennis, maar krijgen ze ook een visie op het vak in het onderwijs en in de maatschappij.’

Wat voor beroepsmogelijkheiden hebben afgestudeerden van deze master?

‘De afgestudeerden hebben niet alleen geleerd hoe ze les moeten geven, maar hebben een brede kijk ontwikkeld op het hun vak en op het educatieve veld. Ze kunnen als docent aan de slag in het voortgezet onderwijs, en zijn zeker ook geschikt om op school bijvoorbeeld sectievoorzitter te worden of managementfuncties te vervullen.
Bovendien kunnen onze afgestudeerden aan de slag in het openbaar onderwijs waar Godsdienst/Levensbeschouwing weliswaar geen zelfstandig vak is, maar waar steeds meer aandacht wordt besteed aan levensbeschouwing en religie, vaak in relatie tot burgerschap.
Bij musea kunnen ze als educatiemedewerker aan de slag; dat houdt bijvoorbeeld in dat ze lesprogramma’s voor jongeren maken bij tentoonstellingen. Er is ook behoefte aan lesmateriaal geschreven door mensen met inzicht in zowel religiewetenschap als didactiek.’

Wie kunnen de tweejarige master gaan volgen?

‘De nieuwe educatieve opleiding wil drie doelgroepen bedienen. In de eerste plaats is de opleiding bedoeld voor studenten met een bachelor Religiewetenschappen die op zoek zijn naar een praktijkgerichte master. Maar ook studenten die de religiewetenschappelijke minor (Religion in a Changing World) hebben gevolgd kunnen de opleiding volgen als ze zich verder willen specialiseren in de religiewetenschap en aan de slag willen in de educatieve sector.
Verder is de opleiding aantrekkelijk voor mensen die in het hbo al een bacheloropleiding Leraar Godsdienst/Levensbeschouwing hebben gevolgd en nu ook een eerstegraadsbevoegdheid willen behalen. Hbo-opleidingen Leraar Godsdienst/Levensbeschouwing focussen veel op christendom en pedagogiek, dus voor die studenten biedt onze opleiding een verbreding naar andere religies dan het christendom en verdieping in de methodes van de religiewetenschap.’

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.