Universiteit Leiden

nl en

Lerarenopleidingen

Informatie over de opleiding

De lerarenopleiding van het ICLON verzorgt diverse opleidingstrajecten die leiden tot een onderwijsbevoegdheid in het voortgezet onderwijs. Hiervoor wordt samengewerkt met opleidingsscholen.

Opleidingstrajecten

Docentrollen

Docenten hebben een complex beroep; zij vervullen meerdere docentrollen. Binnen de ICLON lerarenopleiding zijn zes rollen gedefinieerd die samen basis vormen voor een startbekwaam docent. Startbekwaam wil zeggen dat je voldoet aan de eindtermen van de ICLON lerarenopleiding. Deze eindtermen zijn gebaseerd op wettelijk geformuleerde bekwaamheidseisen. Centraal in de opleiding staat de rol van de docent als professional. In deze rol komen alle andere rollen bij elkaar, namelijk die van regisseur, pedagoog, vakdidacticus, lid van de schoolorganisatie en vakdidactisch onderzoeker.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie