Universiteit Leiden

nl en

Lerarenopleidingen

Informatie over de opleiding

De lerarenopleiding van het ICLON verzorgt diverse opleidingstrajecten die leiden tot een onderwijsbevoegdheid in het voortgezet onderwijs. Hiervoor wordt samengewerkt met opleidingsscholen.

Overzicht opleidingstrajecten

Opleidingstraject Wanneer Duur EC
Trajecten eerstegraads onderwijsbevoegdheid

Lerarenopleiding als (tweede) master

Na bachelor én master

1 jaar (2 jaar deeltijd

60

World Teachers Programme

Na bachelor én master

1 jaar

60

Tweejarige educatieve master

Na bachelor

2 jaar

120

Education specialisation

Na bachelor in bètaschoolvak

2 jaar

120

Na educatieve minor/module

Na bachelor én master

½ jaar

30

Voor tweedegraads bevoegden

Na tweedegraads bevoegdheid (hbo)

Vanaf ½ jaar

Vanaf 30

Een tweede eerstegraads bevoegdheid

Na bachelor én master én eerstegraads bevoegdheid

½ jaar

16

Zij-instroomtraject

Na bachelor én master

Maximaal 2 jaar

n.v.t.

Trajecten beperkte tweedegraads onderwijsbevoegdheid

Educatieve minor

Tijdens bachelor

½ of 1 jaar

30

Educatieve module

Na bachelor (en eventueel master)

½ of 1 jaar

30
Overige opleidingstrajecten (bewijs van deelname)

Opfristraject

Na eerstegraads bevoegdheid

 

n.v.t.

Professionalisering en nascholing

Na eerstegraads bevoegdheid

 

n.v.t.

 

Meer informatie over de opleidingstrajecten

Visie

Het ICLON stelt zich ten doel goede docenten op te leiden en haar studenten uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. Dit vergt moderne en flexibele lesprogramma's en methoden waardoor studenten zich optimaal op het docentschap kunnen voorbereiden.

De lerarenopleiding van het ICLON onderscheidt zich op drie punten:

  • Samenwerking met studenten van andere vakgebieden. Dit geeft de studenten een bredere kijk op het docentschap.
  • De indeling in docentrollen. De rollen van de docent als vakdidacticus, regisseur, pedagoog, lid van schoolorganisatie, vakdidactisch onderzoeker en als professional staan centraal in het onderwijs van de ICLON lerarenopleidingen.
  • Specifieke aandacht voor de doelgroep in het voortgezet onderwijs. Er wordt expliciet en uitgebreid aandacht besteed aan adolescentiepsychologie, gesprekstechnieken en systematisch handelingsgericht werken op basis van theoretische en praktische bronnen.

Docentrollen

Docenten hebben een complex beroep; zij vervullen meerdere docentrollen. Binnen de ICLON lerarenopleiding zijn zes rollen gedefinieerd die samen basis vormen voor een startbekwaam docent. Startbekwaam wil zeggen dat je voldoet aan de eindtermen van de ICLON lerarenopleiding. Deze eindtermen zijn gebaseerd op wettelijk geformuleerde bekwaamheidseisen. Centraal in de opleiding staat de rol van de docent als professional. In deze rol komen alle andere rollen bij elkaar, namelijk die van regisseur, pedagoog, vakdidacticus, lid van de schoolorganisatie en vakdidactisch onderzoeker.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie