Universiteit Leiden

nl en

FGGA en Rechtsgeleerdheid coördineren samen kennisnetwerk Victimologie in Nederland

Het nieuwe kennisnetwerk Victimologie in Nederland (ViNe) brengt inzichten en ervaringen uit de praktijk, beleid en verschillende wetenschapsdisciplines bij elkaar op het gebied van slachtofferschap. De coördinatie is in handen van Pauline Aarten (FGGA) en Janne van Doorn (Rechtsgeleerdheid).

Een van de doelstellingen van het project is de stimulering van kennisuitwisseling. Zo worden er bijeenkomsten georganiseerd waarbij beleidsmedewerkers, professionals uit de praktijk en wetenschappers met elkaar in gesprek gaan over (onderzoeks)projecten en samen nadenken over implicaties en vervolgstappen voor beleid, praktijk en wetenschap in de victimologie. Ook komt er een website waarop kennis en onderzoeksprojecten gedeeld kunnen worden. Daarnaast is er aandacht voor het bevorderen van samenwerking tussen onderzoekers, beleidsmedewerkers en professionals uit de praktijk. Hierbij wordt onder meer in kaart gebracht met welke instanties slachtoffers in contact komen en hoe zij dit ervaren hebben.

Pauline Aarten

Het project wordt gecoördineerd door Pauline Aarten en Janne van Doorn. Pauline is naast haar rol als projectleider werkzaam als universitair docent bij het Institute of Security and Global Affairs aan de Faculteit Governance and Global Affairs. Haar onderzoeksinteresses omvatten slachtofferschap en daderschap van ernstige geweldsmisdrijven, de zogenaamde victim-offender-overlap, gerechtelijke ervaringen en straftoemeting.

Janne van Doorn

Janne is naast haar rol als projectleider werkzaam als universitair docent bij het instituut Strafrecht en Criminologie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Met een achtergrond in de (emotie)psychologie en victimologie, is haar onderzoek gericht op emoties en beslissingen in relatie tot (geobserveerd of geanticipeerd) slachtofferschap.

Als startschot van het kennisnetwerk vindt donderdagmiddag 21 januari 2021 een (online) kick-off-symposium plaats. Dit symposium staat in teken van kennisuitwisseling en ook worden de plannen voor de realisatie van de doelstellingen geïntroduceerd. Het programma voor het symposium volgt.

Het netwerk is een initiatief van Hellena Donner (ministerie van Justitie en Veiligheid), Maarten Kunst (Universiteit Leiden), Carlo Contino (Fonds Slachtofferhulp) en Antony Pemberton (KU Leuven & NSCR). Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een subsidie verstrekt om ViNe voor een looptijd van drie jaar.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.