Universiteit Leiden

nl en

Elf Leidse wetenschappers krijgen Veni-subsidie

Elf Leidse wetenschappers ontvangen een Veni-subsidie van wetenschapsfinancier NWO. Met de subsidie kunnen de onderzoekers drie jaar lang hun eigen onderzoeksideeën verder ontwikkelen.

Van liftende bacteriën tot de vormingsgeschiedenis van exoplaneten, en van het beschermen van de democratie in de EU tot het repareren van de biologische klok. Het zijn hele diverse onderwerpen waar de elf bekroonde Leidse wetenschappers zich mee bezig houden. Elk krijgen ze een beurs van maximaal 250.000 euro om de komende drie jaar hun onderzoek mee op te zetten.

Lees hieronder meer over de onderzoeksprojecten.

Waar zijn de ontplofte sterren in onze Melkweg?

Maria Arias, Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen

Ontplofte sterren, ofwel supernova-restanten, zijn essentieel voor de evolutie van sterrenstelsels. Maar in de Melkweg komt  het geobserveerde aantal supernova-restanten niet overeen met het aantal dat sterrenkundigen verwachten. In dit onderzoek gebruikt Maria Arias een radiotelescoop om het galactische coördinatenstelsel met ongekende gevoeligheid in kaart te brengen, en zo de ontbrekende supernova-restanten te vinden.

Vrouwelijke genitaliën-chirurgie en moreel geïnformeerde medische en wetenschappelijke praktijk in Nederland, de VS en Indonesië

Sherria Ayuandini, Faculteit der Sociale Wetenschappen

In dit project buigt Sherria Ayuandini zich over de vraag hoe verschillen in geografisch geïnformeerde normen en waarden invloed hebben op de manier waarop artsen en medische professionals wetenschap en geneeskunde uitoefenen. Dit wordt toegespitst op de vrouwelijke genitaliën-chirurgie, en er wordt een vergelijking gemaakt tussen drie landen: Nederland, Indonesië en de Verenigde Staten.

Cardiometabole ziekten te lijf gaan met darmhormonen

Mariëtte Boon, Leids Universitair Medisch Centrum

Obesitas is een gevaar voor de volksgezondheid omdat het bijdraagt aan de ontwikkeling van hart- en vaatziekten. Recent bleek dat het combineren van twee darmhormonen in een pil spectaculair gewichtsverlies veroorzaakte. Mariëtte Boon gaat onderzoeken welke gevolgen dit heeft voor cardiometabole ziekten, en welke mechanismen hieraan ten grondslag liggen.

Reparatie van een defecte biologische klok in ernstig zieke patiënten op de intensive care

Laura Kervezee, Leids Universitair Medisch Centrum

Ernstig zieke patiënten op de intensive care krijgen 24 uur per dag voedsel toegediend en worden nauwelijks blootgesteld aan afwisselingen tussen licht en donker. Dit verstoort hun biologische klok en staat een voorspoedig herstel in de weg. Laura Kervezee gaat de biologische klok bij deze patiënten versterken door de tijdstippen van voeding en verlichting te verbeteren.

Bacterieel liften

Alise Muok, Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen

Veel niet-beweeglijke bacteriën koloniseren levende organismen om te kunnen overleven. Maar hoe zij die gastheer bereiken, is vaak onbekend. Alise Muok hoopt te ontdekken hoe niet-beweeglijke bacteriën zich aan beweeglijke bacteriën vasthechten om zich te verplaatsen naar plantwortels.

Sorry voor mijn gedrag

Milica Nikolić, Faculteit der Sociale Wetenschappen

De emotie 'verlegenheid' - die draait om zelfbewust zijn - is een non-verbale reactie die sociale verbinding stimuleert, en is daarmee essentieel voor overleving. Wanneer bij iemand verlegenheid niet goed gereguleerd is - bijvoorbeeld als iemand zich zelden of nooit verlegen voelt - kan dat te maken hebben met een psychisch ziektebeeld.
Kinderen zijn vaak en veel verlegen. Daarom wordt in dit project gekeken naar de voor- en nadelen van verlegenheid bij kinderen, en hoe ouders verlegenheid socialiseren.

Consistentie in besluitvorming door ambtenaren en rechters

Nadine Raaphorst, Faculty of Governance and Global Affairs

Consistente besluitvorming betekent dat er minimale verschillen zijn in besluiten over burgers in vergelijkbare gevallen. Wetten en regels zijn niet altijd toereikend in het garanderen van consistentie. In dit onderzoek bestudeert Nadine Raaphorst hoe ambtenaren en rechters consistentie zien en managen. Zij kijkt hierbij specifiek naar de invloed van wetten, regels en sociale context. 

Inzoomen op sterfabrieken in het jonge heelal

Matus Rybak, Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen

Maakt het voor een ster verschil of hij vandaag geboren wordt in de Orionnevel, of 10 miljard jaar geleden in een stofrijke ‘sterfabriek’? Rybak maakt in dit project gebruik van nieuwe nanotechnologie-gedreven telescopen, en van de vergroting door de zwaartekracht om te begrijpen hoe nieuwe sterren in het jonge heelal worden gevormd.

De vormingsgeschiedenis van reuze-exoplaneten ontcijferen uit hun atmosferen

Tomas Stolker, Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen

Eerdere waarnemingen met grote telescopen hebben reuze-exoplaneten onthuld die op grote afstand van hun ster staan. Tomas Stolker gaat de vormingsgeschiedenis van deze planeten achterhalen door middel van accurate metingen van hun chemische samenstelling.

Democratie beschermen in de EU

Tom Theuns, Faculteit der Sociale Wetenschappen

Hoe moet de EU handelen om democratie te beschermen, in het licht van toenemend autoritarisme in sommige EU-lidstaten? In dit project analyseert Tom Theuns het EU-beleid om democratische waarden in Europa te behoeden. Het neemt als uitgangspunt de juridische, politieke en economische aspecten, om zo een meer samenhangend en legitiem beleid voor de bescherming van de democratie in de EU te formuleren.

Lees meer>>

Reproduceerbare experimenten in clouds

Alex Uta, Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen

Clouds worden in onze samenleving veel gebruikt, ook voor kritieke systemen. Toch zijn de clouds niet in staat om voorspelbare prestaties leveren, wat leidt tot discrepanties in de benodigde tijd voor het uitvoeren van acties. Dat maakt clouds niet geschikt voor op mensen gerichte applicaties. Alex Uta ontwikkelt daarom methodes die stabiele prestaties in clouds garanderen.

Veni - NWO Talentprogramma

De Veni wordt jaarlijks door NWO toegekend. De beurs maakt, samen met de Vidi en Vici, onderdeel uit van het NWO-Talentprogramma (voorheen: Vernieuwingsimpuls). Veni-beurzen worden toegekend aan excellente onderzoekers die onlangs gepromoveerd zijn; NWO wil met het programma nieuwsgierigheidsgedreven en vernieuwend onderzoek stimuleren. In totaal hebben 162 onderzoekers deze ronde een Veni ontvangen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.