Universiteit Leiden

nl en

NWO-Vidi voor elf Leidse onderzoekers

Elf Leidse onderzoekers ontvangen een Vidi-beurs van 800.000 euro van NWO. Hiermee kunnen zij de komende vijf jaar een eigen, vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en een onderzoeksgroep opzetten.

De gehonoreerde onderwerpen zijn zeer divers. Zoals een onderzoek naar het mensbeeld uit oude economische Griekse teksten, een nieuwe behandeling voor een erfelijke oogziekte en de rol van dystrofine in het brein. Lees meer over de elf Leidse onderzoekers die dankzij hun Vidi-beurs een eigen onderzoeksgroep gaan opzetten. 

Westerse opleidingen: aanjager of remmer van democratie? 

Anar Ahmadov, Faculty of Governance and Global Affairs

Veel overheden, internationale organisaties en private donoren investeren in fondsen of beurzen waarmee studenten uit ontwikkelingslanden een opleiding kunnen volgen aan een westers kennisinstituut. Sommige begunstigden blijven of worden democraten in hart en nieren, maar anderen ontpoppen zich tot reactionaire autocraten. Is een westerse opleiding een aanjager of remmer van democratie in ontwikkelingslanden?

Economie en mensbeeld in het oude Griekenland 

Tazuko van Berkel, Faculteit Geesteswetenschappen

Wie is de Homo Economicus? Elke economische theorie gaat uit  van een mensbeeld. Van Berkel onderzoekt het mensbeeld dat spreekt uit economische teksten uit de Griekse oudheid en de kennisvormen waarin dit mensbeeld gestalte krijgt.

Ontwikkeling van innovatieve behandelingen voor erfelijke blindheid

Camiel Boon, LUMC

Voor de erfelijke oogziekte X-gebonden juveniele retinoschisis (XLRS) bestaat geen behandeling. XLRS veroorzaakt ernstig verlies van het gezichtsvermogen en zelfs blindheid op jeugdige leeftijd. Boon ontwikkelt een behandeling voor XLRS met behulp van experimentele onderzoeksmodellen, op basis van patiënt-specifieke stamcellen en een diermodel. 

Pratende doden: reconstructie van 5.000 jaar oude informatie-uitwisseling 

Quentin Bourgeois, Faculteit Archeologie

Hoe is het mogelijk dat mensen die ver van elkaar leven en elkaar waarschijnlijk nooit gezien hebben, toch precies dezelfde rituele praktijken en denkwerelden erop nahouden? Dat gaat Bourgeois in dit project uitzoeken aan de hand van communicatienetwerken van 5000 jaar geleden. 

Psychedelica in Perspectief

Michiel van Elk, Faculteit der Sociale Wetenschappen 

Psychedelica roepen mystieke ervaringen op en bieden therapeutisch potentieel voor de behandeling van biomedische aandoeningen. Het is echter onduidelijk hoe deze effecten precies tot stand komen. Dit project onderzoekt de psychologische en neurocognitieve werking van psychedelica, de rol van verwachtingen, en de korte en lange-termijn effecten van de psychedelische ervaring.

Lees meer>>
 

Waar optelling ophoudt 

David Holmes, Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen

Optellingsregels op meetkundige objecten laten ons bekende punten optellen om nieuwe punten te vinden. Wanneer de objecten afhankelijk zijn van variërende parameters, kan de optelregel ophouden te werken voor sommige waarden van de parameters. Holmes zal hulpmiddelen ontwikkelen om dit fenomeen aan te pakken. 

Elastische microzwemmers van verschillende vormen

Daniela Kraft, Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen

Bacteriën en algen maken gebruik van vormverandering en elasticiteit om zich gericht voort te bewegen. In dit project bootsen Kraft en haar team dit gedrag na. Dat doen ze door diverse elastische microzwemmers te maken met behulp van een 3D-printer, en te bestuderen hoe deze zwemmen en op elkaar reageren. 

Lees meer: Vidi Daniela Kraft voor veelvormige microdeeltjes

Ontrafelen van de rol van dystrofine in het brein

Maaike van Putten, LUMC

Veel patiënten met de ziekte Duchenne hebben gedrags- en leerproblemen door een gebrek aan dystrofine-eiwitten in de hersenen. De onderzoeker wil in gekweekte humane hersencellen bestuderen hoe afwezigheid van dystrofine leidt tot afwijkingen, en in welke mate deze kunnen worden behandeld met een therapie die de aanmaak van dystrofine herstelt.

Een speld zoeken in een cellulaire hooiberg 

Thom Sharp, LUMC en Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen

Recente ontwikkelingen in microscopie stellen ons in staat om individuele eiwitten in hele cellen te zien. De moleculen in cellen zitten echter zo dicht opeengepakt, dat het vinden van het gewenste eiwit lijkt op het zoeken naar een speld in een hooiberg. Sharp wil verschillende microscopietechnieken combineren om dit probleem op te lossen en daarmee oude vragen te beantwoorden in de immunologie, zoals hoe ons immuunsysteem interacteert met bacteriën.

Ontsteking zonder infectie

Annemarthe van der Veen, LUMC

Een steriele ontstekingsreactie vindt plaats in afwezigheid van een infectieziekte, als reactie op onze eigen moleculen. Dit gebeurt wanneer het immuunsysteem niet langer onderscheid kan maken tussen lichaamseigen moleculen en microbiële moleculen. Dit leidt tot auto-immuun-gerelateerde aandoeningen. Van der Veen probeert de oorzaken van een steriele ontsteking te achterhalen.

De democratische gevolgen van decentralisatie

Wouter Veenendaal, Faculteit der Sociale Wetenschappen

In dit project onderzoekt Veenendaal de democratische consequenties van steeds verdergaande decentralisatie en regionalisering in Europese landen. Door een originele benadering, die de focus legt op informele politieke dynamieken, wordt bekeken hoe democratie functioneert in sub-nationale eenheden, en hoe steeds complexere relaties tussen bestuurslagen de democratische positie van burgers beïnvloeden. 

Lees meer>>

NWO-Talentprogramma 
Vidi is gericht op ervaren onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. Vidi maakt samen met de Veni- en Vici-beurzen deel uit van het NWO-Talentprogramma (voorheen: de Vernieuwingsimpuls). Binnen het Talentprogramma zijn onderzoekers vrij om hun eigen onderwerp voor financiering in te dienen. In totaal dienden in deze Vidi-ronde 503 onderzoekers een ontvankelijk onderzoeksproject in voor financiering. Daarvan zijn in totaal 81 gehonoreerd. Dat komt neer op een honoreringspercentage van 16%. 

Bron: NWO

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.