Universiteit Leiden

nl en

Natascha van der Zwan in El País over 'De Europese aanpak tegen coronacrisis'

Na een Europese samenkomst over de economische schade door het coronavirus gaf Minister Hoekstra toe dat hij te weinig empathie toonde aan Zuid-Europa.

Minister Wopke Hoekstra van Financiën was een voorstander van een gezamenlijke Europese aanpak, maar niet van de corona-obligaties. Corona-bonds zijn 0bligaties samengesteld uit staatsleningen van alle eurolanden. Hoewel Spanje, Portugal, Frankrijk en Italië zo’n aanpak aanmoedigen, vindt Minister Hoekstra deze 'niet verstanding.' In plaats hiervan zou hij het Europees Stabiliteits Mechanisme (ESM) inzetten, maar onder zeer strenge voorwaarden. Het ESM is een permanent financieel noodfonds dat leningen verstrekt aan lidstaten van de Eurozone die in financiële moeilijkheden verkeren. Zijn houding leverde woedende reacties van vooral Zuid-Europese landen op. De samenkomst resulteerde dan ook niet in overeenstemming.

Indruk op Nederlandse stemmers

Spaanse krant, El País, schreef een artikel over de impasse, waarvoor Dr. Natascha van der Zwan (Instituut Bestuurskunde) werd geïnterviewd. Van der Zwan legde dit gedrag uit door te verwijzen naar dezelfde standvastige positie van de regering Rutte in de Europese Unie door de jaren heen, al sinds de Europese staatsschuldencrisis. Volgens haar hebben de bezuinigingen van het vorige decennium het Nederlandse zorgstelsel hard geraakt . Toch heeft Rutte het niet nagelaten om families en bedrijven van financiële steun te voorzien. Dergelijke maatregelen zullen kiezers zich herinneren, wanneer zij naar de stembus gaan in maart 2021. 'Helaas zijn er nog steeds enkele kiezers die een harde positie in de Europese Unie ondersteunen en die vinden dat Nederland de Zuid-Europese landen niet moet gaan helpen,' voegt Van der Zwan toe.

Lees het volledige artikel (Spaans).

Dr. Natascha van der Zwan doet vergelijkend en historisch onderzoek naar financialisering en de verzorgingsstaat, wet- en regelgeving voor pensioenbeleggingen, en het pensioenfondskapitalisme. Haar werk werd gepubliceerd in, onder andere, Socio-Economic Review, New Political Economy en Journal of Modern European History. Ze is de co-auteur van Nederland Pensioenland (Amsterdam University Press, 2016, met Sijbren Kuiper) en een van de samenstellers van het te verschijnen International Handbook of Financialization (Routledge, met Philip Mader en Daniel Mertens). Momenteel werkt zij aan een vergelijkend-historische analyse van pensioenfinancialisering in Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.