Universiteit Leiden

nl en

Nieuwe tweejarige educatieve masters bieden bachelorstudent meer keuze

Studenten die een bachelor hebben afgerond en geïnteresseerd zijn in het overdragen van kennis, kunnen vanaf september 2020 beginnen met een tweejarige educatieve masteropleiding. De Faculteit Geesteswetenschappen en het Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing (ICLON) van de Universiteit Leiden ontwikkelden gezamenlijk de educatieve masters.

Integratie vakinhoud en didactiek

In deze tweejarige educatieve masters volgen de studenten een programma waarin zij zich verder verdiepen in de vakinhoud en hoe zij deze kunnen overbrengen in de lespraktijk of in andere educatieve situaties. Kenmerkend voor de masters is de integratie tussen vakinhoud en vakdidactiek, en een praktijkdeel in de vorm van stages op verschillende scholen. Een stage op een middelbare school in de regio vindt in het eerste jaar van de opleiding plaats. Het gaat om een educatieve master in de Taal- en cultuurwetenschappen met de afstudeerrichtingen Nederlands, Frans, Duits en Engels en om een educatieve master in de Mens- en Maatschappijwetenschappen, afstudeerrichting Religie en Levensbeschouwing.

Opleiding opent meerdere wegen

Vakinhoudelijke specialisten van de Faculteit Geesteswetenschappen ontwikkelden samen met vakdidactici van het ICLON de nieuwe programma’s. De samenwerking is belangrijk om daadwerkelijk zorg te kunnen dragen voor de integratie van vakinhoud en vakdidactiek.

Prof. Ton van Haaften, hoogleraar Neerlandistiek, benadrukt dat de educatieve masters niet alleen bedoeld en geschikt zijn voor studenten die leraar willen worden, maar ook voor studenten die in het algemeen geïnteresseerd zijn in het overdragen van kennis: ‘Wanneer je weet dat je leraar wilt worden is de educatieve master een uitstekende keuze, maar ook als je nog twijfelt heeft deze opleiding je veel te bieden. Denk bijvoorbeeld aan een loopbaan bij een educatieve uitgeverij of museum. En ook een promotietraject met daarna een wetenschappelijke loopbaan behoort in principe tot de mogelijkheden. Je loopbaanpad ligt bij het kiezen van deze master dus nog niet vast.’

Een nieuwe route naar het leraarschap

Met de nieuwe tweejarige masters hebben bachelorstudenten meer keuzemogelijkheden. Ze konden er al voor kiezen om na een bachelor gericht op een schoolvak eerst een wetenschappelijke master af te ronden, en daarna als tweede master de eenjarige lerarenopleiding te volgen; nu kunnen zij ook meteen na hun bachelor beginnen met een tweejarige educatieve master waarin vakinhoud, vakdidactiek en praktijk gecombineerd worden.

Drs. Annemarie Thomassen, opleidingsdirecteur Lerarenopleiding van het ICLON: ‘Geesteswetenschappen en het ICLON hebben samen een curriculum ontwikkeld dat goed aansluit bij het curriculum in het voortgezet onderwijs. De vakinhoud is optimaal afgestemd op de bekwaamheidseisen voor het beroep van docent.’

Prof. Mirjam de Baar, vice-decaan van de Faculteit Geesteswetenschappen,  vult aan: ‘De nieuwe educatieve master kan er toe bijdragen dat meer studenten kiezen voor een loopbaan als docent in het voortgezet onderwijs. Dat is met name voor ‘tekortvakken’ als Frans, Duits en Nederlands van groot maatschappelijk belang. En voor de kwaliteit van het onderwijs is het belangrijk om academisch opgeleide docenten in te kunnen zetten.’

Verschil met eenjarige lerarenopleiding

De eenjarige lerarenopleiding heeft een andere inhoud. In deze variant wordt geen vakinhoud aangeboden, omdat studenten bij toelating al een vakmaster hebben afgerond. De eenjarige masteropleidingen blijven relevant voor studenten die pas in tweede instantie kiezen voor een loopbaan in het onderwijs en al een vakinhoudelijke master hebben afgerond. Het is belangrijk om verschillende wegen naar het academisch leraarschap open te houden.

Meer informatie over de tweejarige educatieve masteropleidingen is te verkrijgen op de masterdag en staat op de wervingssite:

Routes naar het leraarschap

De Universiteit Leiden biedt verschillende opleidingstrajecten tot leraar aan, zowel voor een eerstegraads als tweedegraads onderwijsbevoegdheid.

Overzicht van de opleidingsmogelijkheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.