Universiteit Leiden

nl en

Hoe publiek geld voor wetenschap leidt tot nieuwe medicijnen

Publieke investeringen in fundamenteel onderzoek zijn essentieel voor innovatie en de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Dat tonen hoogleraar Science Based Business Simcha Jong en zijn collega Hsini Huang aan na bestudering van Amerikaanse federale financieringsbeperkingen voor stamcelonderzoek onder president George W. Bush. Ze publiceerden hun bevindingen in de juli-editie van het blad Journal of Management Studies.

De ban van Bush

In 2001 werd George W. Bush gekozen tot president van Amerika, een verkiezing die grote gevolgen zou hebben voor het Amerikaanse stamcelonderzoek. Bush besloot namelijk om federale overheidssubsidies lam te leggen voor onderzoek dat gebruik maakt van nieuwe embryonale stemcellijnen (zie kader). ‘Deze kwestie dwingt ons om fundamentele vragen onder ogen te zien over het begin van het leven en het einde van de wetenschap,’ zei Bush over het verbod. Voor Simcha Jong betekende dit verbod – zo’n vijftien jaar later – een uitgelezen kans voor wetenschappelijk onderzoek.

Simcha Jong

Een natuurlijk experiment

Jong onderzocht namelijk wat de precieze gevolgen waren van de ban op overheidssubsidies naar embryonaal stamcelonderzoek in de VS. Europa en Azië vormden een ideale controlegroep, omdat de landen op deze continenten in die periode geen soortgelijke ban hadden. ‘Een natural experiment,’ aldus Jong. Over de periode mid-jaren 90 tot 2012 keek hij naar het aantal nieuwe celtherapieën dat bedrijven besloten te ontwikkelen en hoe succesvol die ontwikkeltrajecten waren. Hierin zag hij duidelijke veranderingen.

Publieke investeringen zijn cruciaal voor bedrijven

Jong ontdekte dat het aantal celtherapieën dat Amerikaanse bedrijven ontwikkelden fors terugzakte ten tijde van de ban, terwijl dat in Europa en Azië niet het geval was. Toen president Obama in 2009 weer besloot te investeren in embryonaal stamcelonderzoek, schoten deze juist weer omhoog. Jong: ‘Tijdens de ban was het voor bio-bedrijven in Amerika veel minder aantrekkelijk om in stamcelonderzoek te investeren. Bedrijven investeren veel liever in gebieden waar de overheid vol op inzet. Publieke investeringen creëren vaak een langetermijnvertrouwen in het innovatieklimaat binnen een gebied,’ legt Jong uit.

De keten wordt zwakker

Daarnaast ontdekte Jong dat het faalpercentage – het aantal celtherapieën dat wordt teruggetrokken door bedrijven voordat ze worden goedgekeurd als medicijn – stukken hoger was in de VS dan in Europa en Azië. ‘Voor het ontwikkelen van nieuwe type medicijnen heb je van alles nodig: investeerders, bedrijven die apparatuur bouwen voor het produceren van deze medicijnen, partners voor klinische studies, noem maar op,’ zegt Jong. Door zo’n gebrek aan publieke investeringen wordt de gehele keten zwakker. ‘Met als gevolg dat het voor bedrijven moeilijker wordt om te slagen.’

Belangrijke lessen

‘Het is altijd moeilijk om algemene conclusies te formuleren op basis van individuele casestudies,’ stipt Jong aan. ‘Maar ons onderzoek laat mooi zien dat de ontwikkeling van nieuwe technologieën en fundamenteel onderzoek binnen veel gebieden tegenwoordig nauw verbonden zijn. Dus bij het maken van nieuwe investeringen kijken bedrijven of het publieke financieringsklimaat voor wetenschappelijk onderzoek wel of niet gunstig is,’ aldus Jong. ‘Of ze het willen of niet, beleidsmakers en organisaties zoals NWO spelen dus een belangrijke rol in het bepalen waar en of privaat geld voor innovatie wordt geïnvesteerd.’ 

Publicatie Hsini Huang & Simcha Jong – Public Funding for Science and the Value of Corporate R&D Projects; Evidence from Project Initiation and Termination Decisions in Cell Therapy

Wat zijn embryonale stamcellen?

In tegenstelling tot volwassen stemcellen zijn embryonale stemcellen pluripotent – ze kunnen zich ontwikkelen tot verschillende celtypes. Embryonale stamcellen werden vooral in de jaren nul gezien als essentieel voor de ontwikkeling van nieuwe behandelingen tegen ziektes zoals Parkinson, diabetes, hart- en vaatziekten en andere genetische aandoeningen. Onderzoek dat gebruik maakt van embryonale stamcellen is niet zonder controverse. Zoals de naam doet vermoeden, zijn embryonale stamcellen afkomstig van een vroeg embryo – vaak een bevrucht ei dat niet is gebruikt tijdens een ivf-behandeling. Meer recente wetenschappelijke technieken maken het mogelijk om volwassen stamcellen te herprogrammeren, zodat ze veel van dezelfde eigenschappen hebben als embryonale stamcellen. 

Tekst: Bryce Benda

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.