Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

INSCONS: Internationale wetenschappelijke consortia

Wereldwijde uitdagingen aanpakken via internationale wetenschappelijke consortia

Looptijd
2020
Contact
Simcha Jong Kon Chin

Geografisch verspreide wetenschappelijke projecten

Internationale wetenschappelijke consortia worden steeds meer de kritische spil waarrond we de inspanningen organiseren om mondiale uitdagingen aan te pakken op gebieden zoals gezondheid, milieu en schone energie. Grote wetenschappelijke projecten waren vroeger zeldzaam en meestal geconcentreerd in de fysica en de astronomie. In deze disciplines leidden de stijgende kosten van experimentele apparatuur ertoe dat wetenschappers hun werk concentreerden in faciliteiten zoals Fermilab en CERN. De consortia waarop wij ons in het INSCONS-project richten, zijn vaak vergelijkbaar met deze traditionele grote wetenschapsprojecten wat hun hoge kosten betreft. Hun organisatorische opzet is echter anders omdat het werk binnen deze consortia geografisch verspreid is over onderzoeksgroepen uit meerdere landen. Zo waren de werkzaamheden van het International Human Genome Sequencing Consortium, dat de sequentie van het menselijk genoom heeft bepaald voor een bedrag van meer dan 5 miljard euro, verspreid over universiteiten en onderzoekscentra in Frankrijk, Duitsland, de VS, het VK, Japan en China.

Inzicht in de organisatorische dynamiek

Terwijl het aantal internationale wetenschappelijke consortia toeneemt, is ons inzicht in de kenmerkende organisatorische dynamiek van deze consortia achtergebleven. Deze consortia zijn complexe, onderscheidende organisaties met werkzaamheden die worden uitgevoerd op locaties over de hele wereld en waarbij internationale groepen van belanghebbenden uit de wetenschap, het beleid en het bedrijfsleven zijn betrokken. Bovendien moeten internationale wetenschappelijke consortia vaak het hoofd bieden aan financieringsonzekerheden die verband houden met de veranderende nationale politieke stromingen in veel bijdragende landen. Als gevolg daarvan zijn vertragingen, politieke onenigheid en budgetoverschrijdingen aan de orde van de dag. Gezien de aanzienlijke middelen die ermee gemoeid zijn, zijn de processen van betwisting door wetenschappelijke groepen binnen en buiten de wetenschappelijke consortia bovendien vaak bijzonder fel.

Nieuwe theorie en kaders

INSCONS zal nieuwe organisatietheorieën en -kaders ontwikkelen die zowel de vooruitgang van de wetenschap als de praktijk van internationale wetenschappelijke consortia zullen ondersteunen. Om de specifieke uitdagingen en dynamieken die het werk van internationale wetenschappelijke consortia kenmerken te belichten, werken we samen als een interdisciplinair team en gebruiken we een mix van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden. We doen dit in de context van drie case studies van internationale consortia en de wetenschappelijke gebieden waarin deze consortia zijn ingebed.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.