Universiteit Leiden

nl en

Universiteit verstevigt samenwerking met China

Een delegatie van de Universiteit Leiden, aangevoerd door vicerector Hester Bijl, was van 9 tot 11 oktober in China. Tijdens het bezoek aan verschillende universiteiten en partnerorganisaties werden bestaande banden aangehaald en nieuwe banden gesmeed. Hiermee wordt de uitwisseling van studenten en onderzoekers tussen Leiden en China in de toekomst nog beter mogelijk.

Het was een hartelijke kennismaking, tussen de Leidse vicerector Hester Bijl en vicepresident Shengyuan Cao. Hoewel zij elkaar persoonlijk nog niet hadden ontmoet, gaat het contact tussen hun beider universiteiten al flink wat jaren terug. Shandong University is één van de strategische partneruniversiteiten van de Universiteit Leiden in China. Dat wil zeggen dat er een brede samenwerking is tussen de twee: meerdere faculteiten werken samen en wisselen studenten en onderzoekers uit. Om die uitwisseling ook in de toekomst goed te faciliteren, ondertekenden Bijl en Cao een nieuw Memorandum of Understanding, waarin de samenwerking werd herbevestigd.

Ondertekening van een nieuw Memorandum of Understanding tussen Shandong University en Universiteit Leiden, door Hester Bijl en Shengyan Cao.
Ondertekening van een nieuw Memorandum of Understanding tussen Shandong University en Universiteit Leiden, door Hester Bijl en Shengyan Cao.

Gasthoogleraarschap archeologie

Een bijzondere ceremonie vond plaats op de afdeling archeologie van Shandong University. In het bijzijn van ruim vijftig studenten werd Thijs van Kolfschoten, Leids emeritus hoogleraar Archeologie, geïnstalleerd als guest professor aan de Chinese universiteit. Van Kolfschoten gaat in China zowel onderwijs geven als onderzoek doen. Ook hoopt hij met zijn aanstelling te bewerkstelligen dat Leidse archeologiestudenten stage kunnen gaan lopen in Shandong. Daarom werd tevens een nieuwe student exchange agreement tussen de twee archeologiefaculteiten ondertekend. ‘Deze universiteit is een topinstituut in China op het gebied van archeologie. En de regio is zo ontzettend rijk aan materiaal, er ligt hier een enorme schat op studenten en onderzoekers te wachten.’ Vol enthousiasme trapte Van Kolfschoten zijn gasthoogleraarschap meteen af met een college voor de aanwezige studenten.

Thijs van Kolfschoten, Leids emeritus hoogleraar Archeologie, is nu gasthoogleraar aan Shandong University. Hij gaat in China zowel onderwijs geven als onderzoek doen.
Thijs van Kolfschoten, Leids emeritus hoogleraar Archeologie, is nu gasthoogleraar aan Shandong University. Hij gaat in China zowel onderwijs geven als onderzoek doen.

De Chinese cultuur leren kennen

Shandong University is één van de grootste universiteiten van het land, met ruim 57.000 studenten verspreid over een aantal campussen in provinciehoofdstad Jinan en andere steden in Shandong. De instelling trekt mede daardoor ook veel internationale studenten aan. Om hen naast de taal ook meer te leren over de Chinese cultuur, heeft de universiteit het Cultural Center ingericht. Hier leren internationale studenten over de geschiedenis en gebruiken van China door zelf te doen: ze spelen op traditionele muziekinstrumenten, leren over Confucius in de klederdracht van Confuciaanse studenten en oefenen creatieve technieken als papier snijden en steenafdrukken maken.

In het Cultural Center leren internationale studenten over Chinese gebruiken en tradities, zoals de kunst van het papier snijden.
In het Cultural Center leren internationale studenten over Chinese gebruiken en tradities, zoals de kunst van het papier snijden.

In het Cultural Center is ook een ruimte ingericht voor lessen over een van de belangrijkste elementen uit de Chinese cultuur: de theeceremonie. Hier ontmoette de delegatie een tiental Leidse studenten. Zij volgen een jaar lang taalonderwijs aan de Shandong University, als onderdeel van hun master China Studies. ‘Hoewel onze Leidse studenten na hun bachelor het Chinees al op een aardig niveau beheersen, leer je het pas echt goed spreken als je langere tijd in de taal wordt ondergedompeld,’ legde Chinacoördinator Ingrid d’Hooghe uit.

Studenten van de Leidse master China Studies krijgen een jaar taalonderwijs aan Shandong University. En uiteraard leren zij ook over het belang van de theeceremonie.
Studenten van de Leidse master China Studies krijgen een jaar taalonderwijs aan Shandong University. En uiteraard leren zij ook over het belang van de theeceremonie.

Chinese promovendi in Leiden

Een belangrijke andere Chinese partner van de Universiteit Leiden is de China Scholarship Council (CSC). Deze organisatie verstrekt beurzen aan Chinese promovendi - en in mindere mate aan postdocs en studenten - om in Europa en Amerika onderzoek te doen. De afgelopen jaren zijn ook in Leiden veel Chinese promovendi met een CSC-beurs gepromoveerd; in 2017 telde Leiden ongeveer veertig CSC-promovendi. Het bezoek aan China bood een uitgelezen kans om de ervaringen van zowel de promovendi als de universiteit te bespreken, en de afspraken tussen CSC en de Universiteit Leiden een update te geven.

De China Scholarship Council verstrekt beurzen aan Chinese promovendi, zodat zij in Leiden onderzoek kunnen doen.
De China Scholarship Council verstrekt beurzen aan Chinese promovendi, zodat zij in Leiden onderzoek kunnen doen.

Peking University

Tijdens het korte bezoek aan China was er tijd voor nog één andere partneruniversiteit. Peking University is de oudste universiteit van het land, voortgekomen uit de keizerlijke academie Guozijian. Leiden werkt samen met verschillende onderzoeksgroepen en onderwijsinstituten van Peking University. Zo bezocht de delegatie het lab van professor Li Yi van de School of Psychological and Cognitive Sciences. Zij werkt samen met Carolien Rieffe, Leids hoogleraar Sociale en Emotionele Ontwikkeling bij Kinderen met Auditieve en/of Communicatieve Beperkingen, aan onderzoek naar kinderen met autisme. Yi kijkt met een hersenscanner – die als een band om het hoofd zit – of autistische kinderen en hun ouders bij een gezamenlijke taak ook synchrone hersenactiviteit vertonen, en hoe dat verschilt met niet-autistische kinderen en hun ouders.

Vicepresident Gang Tian van Peking University en vicerector Hester Bijl hadden veel gemeenschappelijks om over te praten: beiden verbonden aan de oudste universiteit van hun land én allebei opgeleid als wiskundige.
Vicepresident Gang Tian van Peking University (3e van rechts) en vicerector Hester Bijl hadden veel gemeenschappelijks om over te praten: beiden verbonden aan de oudste universiteit van hun land én allebei opgeleid als wiskundige.

Een tweede samenwerkingsverband heeft Leiden met de Yenching Academy, een instituut van de universiteit in de Chinese hoofdstad. De Yenching Academy biedt getalenteerde studenten van over de hele wereld een tweejarig masterprogramma China Studies aan. Aan deze interdisciplinaire opleiding hebben de afgelopen vier jaar zeven Leidse studenten met goed gevolg deelgenomen. En ook voor komend studiejaar kunnen Leidse studenten zich weer opgeven voor het programma – dat deelnemers tevens  een volledige beurs verstrekt – via de Leidse international officers.

Chinees recht studeren in Beijing

De langste samenwerking met Peking University is die tussen de beiden rechtenfaculteiten: al ruim zes jaar gaan studenten van Peking University Law School voor een of meerdere semesters naar Leiden, en vice versa. In een prachtig traditioneel Chinees hofje, onder toeziend oog van een Leidse student die nu het LLM-programma Chinese Law volgt in Beijing en een Chinese student die vorig semester in Leiden studeerde, tekenden Hester Bijl en vicedecaan professor Yuanyuan Li een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst.

Een nieuwe overeenkomst bekrachtigd de lange relatie tussen PKU Law School en de Leidse rechtenfaculteit.
Een nieuwe overeenkomst bekrachtigt de lange relatie tussen PKU Law School en de Leidse rechtenfaculteit.

Ontmoeting met alumni

Leidse studenten vliegen na hun afstuderen uit over de hele wereld. Ook in Beijing zijn heel wat alumni te vinden, en een ontmoeting met enkele van hen kon dan ook niet ontbreken. Bij een informeel diner met vicerector Bijl wisselden de alumni hun ervaringen in Leiden en China uit. Een avond vol levendige gesprekken in drie talen door elkaar – Chinees, Nederlands en Engels – uiteraard onder het genot van de lokale specialiteit: pekingeend.

Een informeel diner met Leidse alumni die in Beijing wonen, mocht niet ontbreken.
Een informeel diner met Leidse alumni die in Beijing wonen, mocht niet ontbreken.

Tekst en beeld: Marieke Epping
Mail de redactie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.