Universiteit Leiden

nl en

Bestuurskundigen publiceren boek over publiek management

De bestuurskundigen Wim van Noort, Sandra Groeneveld, Marieke van der Hoek, Jelmer Schalk en Joris van der Voet publiceerden een boek over publiek management. Op 6 november wordt het boek gepresenteerd en is er een paneldiscussie met prominente managers en wetenschappers.

Publieke organisaties vervullen cruciale functies in de maatschappij. Van hen wordt verwacht dat ze daarbij transparant opereren, maar ook efficiënt en flexibel zijn. Dit boek heeft als doel om zowel studenten als publieke managers inzicht te geven in de spanningen en dilemma’s die uit deze verwachtingen voortkomen en waarmee leidinggevenden van publieke organisaties in de dagelijkse praktijk te maken hebben.

Het balanceren tussen tegenstrijdige waarden loopt als rode draad door het boek, waarmee het bijzondere karakter van publiek management duidelijk wordt. In deel 1 van het boek wordt de context van publiek management beschreven op zowel macro-, meso- als microniveau. In deel 2 wordt ingegaan op de verschillende taakvelden van publieke managers, waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen de relatie met de omgeving, zoals netwerkmanagement en coproductie, en interne managementvraagstukken, zoals leiderschap, teamwerk en diversiteit.

Bij dit boek hoort een website met extra studiemateriaal. Dit materiaal bestaat uit een begrippentrainer, opdrachten met antwoorden en links naar extra informatie.

Kom naar de boekpresentatie

Het boek wordt op 6 november officieel gepubliceerd. De auteurs presenteren het boek en is er een paneldiscussie met Erik Akerboom (korpschef Nationale Politie), Pim van Vliet (gemeentesecretaris gemeente Leiden) en Paul ’t Hart (hoogleraar Bestuurskunde Universiteit Utrecht). Wil je erbij zijn? Meld je hier aan.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.