Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Electrochemical, catalytic and process engineering aspects of gas-forming electrolysis

Hoe kan de efficiëntie, selectiviteit en duurzaamheid van elektrochemische processen worden verbeterd?

Contact
Marc Koper
Financiering
NWO Technology Area NWO Technology Area
Partners

Prof. dr. M.T.M. (Marc) Koper (UL)
Prof. dr. G. (Guido) Mul (UT)
Prof. dr. D. (Detlef) Lohse (UT)
Akzo Nobel Industrial Chemicals BV
Shell Global Solutions International BV
MAGNETO Special Anodes BV
Elson Technologies

Elektrochemische processen krijgen hernieuwde aandacht vanuit de chemische industrie omdat de duurzame opwekking van elektriciteit toeneemt wat tot (periodieke) daling van de stroomprijs leidt. Opslag en gebruik van duurzaam opgewekte elektriciteit is niet alleen essentieel voor de balans in het elektriciteitsnetwerk, maar biedt ook nieuwe kansen voor economisch rendabele elektrochemische processen. Het consortium gaat de efficiëntie, selectiviteit en duurzaamheid van elektrochemische processen verbeteren, met focus op reacties waarbij gassen zoals waterstof, zuurstof en chloor worden gevormd.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie