Universiteit Leiden

nl en

Publicaties Dr. Tim Verdoes

Onze collega Dr. Tim Verdoes heeft recentelijk twee nieuwe publicaties gepubliceerd.

Het eerste artikel

Het eerste artikel heeft hij samen met Anthon Verweij gepubliceerd in het tijdschrift International Insolvency Review. Het artikel bekritiseert de (zowel nationale als internationale) trend in de insolventiewetgeving om ondernemingen juridisch meer mogelijkheden te geven een faillissement te voorkomen. Deze trend wordt aangeduid als “Business Rescue”.  In het artikel wordt beredeneerd dat deze business rescue is gebaseerd op verkeerde uitgangspunten en dus gevangen wordt gehouden door haar dogma’s. Om het hele artikel te lezen, klik hier.

Het tweede artikel

Het andere artikel is in samenwerking met Thy Pham, Maaike Lycklama á Nijeholt en Jelle Nijland van de afdeling Ondernemingsrecht tot stand gekomen en gepubliceerd In het tijdschrift European Journal of Interdisciplinary Studies met als titel: Shifting Paradigm? Long-Term Value Creation as a Normative Principle in a Hostile Takeover: Evidence from the Netherlands. Het artikel onderzoekt via een economische en juridische invalshoek en met behulp van interviews naar de oorzaken, ontwikkeling en (toekomstige) consequenties van het idee van lange termijn waardecreatie in het kader van overnames. Beursgenoteerde ondernemingen staan onder toenemende druk van de kapitaalmarkt om te presteren. Door ontwikkelingen op de kapitaalmarkt lijkt meer belang te worden gehecht aan korte termijn resultaten. Dit speelt vooral bij een vijandige overname. In deze context bestaat het gevaar dat de strategische lange termijn investeringen abrupt worden afgebroken ten behoeve van een korte termijn koerswinst voor aandeelhouders. Als reactie op deze ontwikkelingen en recente gebeurtenissen (het ABN/AMRO trauma) is langzaam de lange termijn waardecreatie als beoordelingscriterium opgekomen. Het artikel toont hoe rechters, institutionele beleggers, bestuurders en commissarissen hierover denken. Klik hier.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.