Universiteit Leiden

nl en

Jelle Nijland

Gastdocent

Naam
Mr.dr. J. Nijland
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
j.nijland@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-0417-1256

Jelle is sinds 2016 aan de afdeling Ondernemingsrecht verbonden.

Meer informatie over Jelle Nijland

Zijn onderzoek richt zich op vraagstukken op het snijvlak van private en publieke belangen. Hij is in het bijzonder geïnteresseerd in de wijze waarop publieke belangen een rol kunnen spelen binnen private ondernemingen. Hij is in  2013 gepromoveerd aan de Universiteit Leiden op het proefschrift ‘De overheidsonderneming. Overheidsinvloed in kapitaalvennootschappen nader beschouwd’ waarin de rol die de overheid binnen de in Boek 2 BW geregelde rechtsfiguren speelt, centraal staat.

Hij doceert en coördineert verschillende cursussen op bachelor en master niveau in het Engels en Nederlands en is coördinator van de opleiding International Business Law (IBL). Hij is lid van het College van Beroep voor de Examens van de Universiteit Leiden. Daarnaast is hij lid van de redactie van het Maandblad voor Ondernemingsrecht en auteur voor de Groene Serie. Hij publiceert op het gebied van het ondernemingsrecht en is regelmatig betrokken bij adviezen over ondernemingsrecht aan publieke en private partijen.

Gastdocent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Privaatrecht
  • Notarieel Recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

Contact

Docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Metajuridica
  • Moot Court

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

Contact

Publicaties

Activiteiten

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.